Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Thomas Oellermann: Více než jen politická strana...

26.4.2010, 15:00
akce0

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Thomase Oellermanna „Více než jen politická strana...Německá sociální demokracie v Československu v letech 1918-1938“, která se uskuteční v pondělí 26. 4. 2010 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o úvodní přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu. Přednáška bude pronesena v českém jazyce.

Thomas Oellermann vystudoval historii na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, kde v současnosti pod vedením Prof. Detlefa Brandese dokončuje doktorské studium. Tématem jeho dizertační práce jsou sociálnědemokratické spolky a německé dělnické milieu v meziválečném Československu. Od října 2009 do března 2010 působil jako stipendista Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

Publikace: Oellermann, Thomas, Sudetoněmečtí antifašisté – přehled bádání v německy mluvících zemích, in: Kokoška, Stanislav, Oellermann, Thomas, Sudetští Němci proti Hitlerovi, sborník německých odborných studií, Praha 2008, s. 7-17.

Oellermann, Thomas, Osudová léta. Cesta sudetoněmeckých odpůrců nacismu 1933-1938, in: Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích, Ústí nad Labem 2008, s. 25-36.

Oellermann, Thomas, der Arbeiter- Turn- und Sportverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, in: Waic, Marek, Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei, Prag 2008, s. 327-346.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka