Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Marco Zimmermanna: Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung

17.5.2010, 15:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Marco Zimmermanna "Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung", která se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Marco Zimmermann studoval nejnovější a východoevropské dějiny a informační studia v Praze a v Düsseldorfu. Na Heinrich Heine Universität připravuje pod vedením Prof. Detlefa Brandese dizertační práci o politické kariéře Rudolfa Lodgmana von Auen. Od léta 2008 působí jako stipendista Spolkového institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě(Immanuel-Kant-Stipendium).

Publikace: Rudolf Lodgman von Auen: Ein Volkstumspolitiker zwischen Wien, Prag und München. Ein Forschungsbericht, in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 16 (2008), S. 269-276.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka