Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926

9.5.2011, 15:00
akce10

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Aleny Feriancové Neľahké susedstvo: koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926, která se uskuteční v pondělí 9. 5. 2011 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Mgr. Alena Feriancová, Ph.D. vystudovala historii a archeologii na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (UKN), kde rovněž v roce 2009 absolvovala doktorské studium. V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře historie Filozofické fakulty UKN. Absolvovala několik zahraničních studijních pobytů, např. na berlínské Freie Universität. V současnosti pobývá v Praze v rámci badatelského stipendia Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Publikace vztahující se k tématu přednášky: (Ne)nájdená bezpečnosť : Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922-1926. Nitra, UKF 2010. Berlínska zmluva z apríla 1926 a reakcia Československej diplomacie. In: Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a Strednou Európou (1840-1945) : prípad Slovenska. Bratislava, VEDA 2010, s. 260-297. The Question of Czechoslovak-German Arbitration Treaty at the Conference in Locarno, 2006. In: Annales Universitatis Apulensis: Series Historica, Roč. 10, č. 1 (2006), s. 85-99. Československá diplomacia a vstup Nemecka do Spoločnosti národov. Príprava na mimoriadne Zhromaždenie Spoločnosti národov v marci 1926. In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, Roč. 17, č. 1 (2009), s. 67-112. Rokovania o československo-nemeckej arbitrážnej zmluve v kontexte príprav locarnskej konferencie. In: Slovanský přehled, Roč. 95, č. 2 (2009), s. 179-210.s

pdf Pozvánka