Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)

23.4.2012, 15:00
akce11

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na seminář „Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)“, v jehož rámci pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Mgr. Vít Strobach, PhD. představí svůj aktuální postdoktorandský projekt. Seminář se uskuteční v pondělí 23. 4. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Pozvánku naleznete v příloze.

Mgr. Vít Strobach, Ph.D. vystudoval historii na FF UK, kde absolvoval rovněž doktorské studium. Působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se dějinami židovství v českých zemích v 19. a 20. století a teorií a metodologií historiografie.

Výběr z publikací:

Vít STROBACH, Martin MAREK, Batismus a „židovská otázka“ na přelomu 30. a 40. let dvacátého století, in: Židé a Morava XVII, 2011, s. 233-240.

Martin MAREK, Vít STROBACH, Naším cílem je - člověk, lidé, rodiny. Identita, disciplína a řád v baťovském koncernu, in: Dějiny a současnost, 10/2011, s. 14-17.

Vít STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918–1920), in: Střed, 2/2010, s. 23–53.

Vít STROBACH, Český nacionalismus po Velké válce: Za jednotu národa proti židobolševikům, in: Dějiny a současnost, 5/2010, s. 24-27.

Martin MAREK, Vít STROBACH, Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938-1941, in: Moderní dějiny, 1/2010, s. 103 – 153.

Vít STROBACH, Historik jako nositel paměti, dějiny a hra, in: Dějiny teorie kritika, 2/2009, s. 38–56.

Vít STROBACH, „Rudá asimilace“ českých Židů, in: Fritz BEER, … a tys na Němce střílel dědo?, Praha – Litomyšl 2008, s. 308 – 334.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka