Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848)

14.5.2012, 15:00
akce12

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku amerického historika Chada Bryanta (University of North Carolina at Chapel Hill) "Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zap's „Průwodce po Praze“ (1848)", která se uskuteční v pondělí 14. 5. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Přednáška bude pronesena v angličtině. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Profesor Chad Bryant vystudoval historii na University of California v Berkley, kde absolvoval rovněž doktorské studium. V současnosti působí na University of North Carolina v Chapel Hill. Zabývá se kulturními a sociálními dějinami střední a východní Evropy od 18. století do současnosti. V současnosti pracuje na monografii Encountering Prague: History and Place in a Central European City, která vyjde v nakladatelství Harvad University Press.

Výběr z publikací:

Knihy: Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism, Harvard University Press 2007.

Vybrané články:

Into an Uncertain Future: Railroads and Vormärz Liberalism in Brno, Vienna, and Prague, Austrian History Yearbook 40 (2009), s. 183-201.

The Language of Resistance? Czech Jokes and Joke-telling under Nazi Occupation, 1943-1945, Journal of Contemporary History 41 (2006), s. 133-151.

Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939-1946,Slavic Review 61 (4/2002), s. 683-706.

Občanství, národnost a každodenní život. Příspĕvek k dĕjinám česko-nĕmeckých smíšených manželství, 1939-1946, Kudĕj 2 /2002, s. 43-54.

pdf Pozvánka