Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Michal Frankl: Protižidovské, nebo hladové? Antisemitismus a lidové výtržnosti v českých zemích 1917-1920

18.2.2013, 13:00
akce15

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Protižidovské, nebo hladové? Antisemitismus a lidové výtržnosti v českých zemích, 1917-1920, kterou přednese Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze). Přednáška se uskuteční v pondělí 18. 2. 2013 od 13:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Mgr. Michal Frankl, Ph.D. působí v Židovskému muzeu v Praze jako vedoucí Oddělení pro dějiny šoa. Zabývá se dějinami moderního antisemitismu, problematikou politických uprchlíků v meziválečném Československu a pamětí holocaustu.

Vybraná bibliografie:

"Prag ist nunmehr antisemitisch": tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts, Berlin 2011.

Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938, Praha 2008. (společně s Kateřinou Čapkovou, německé vydání v nakladatelství Böhlau vyšlo v roce 2012)
pdf Pozvánka