Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Volker Zimmerman: Nemilovaná menšina. K otázce kriminalizace a kriminality Romů v habsburské monarchii a ČSR od konce 19. století do roku 1938)

29.4.2013, 15:00
akce16

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Nemilovaná menšina. K otázce kriminalizace a kriminality Romů v habsburské monarchii a ČSR od konce 19. století do roku 1938), kterou přednese PD Dr. Volker Zimmermann (Collegium Carolinum, München). Přednáška se uskuteční v pondělí 29. 4. 2013 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

PD. Dr. Volker Zimmermann působí v Collegiu Carolinu v Mnichově jako odborník pro dějiny Česko-německých vztahů v 19. a 20. století a polsko-německých vztahů v 19. století. Zabývá se dějinami kriminality, nacionálního socialismu a jeho zpracování po roce 1945 a výzkumu socialismu obecně. Od roku 2005 je členem předsednictva Historické komise pro české země (Historische Kommission für die böhmischen Länder).

Vybraná bibliografie:

Sudetští Němci v nacistickém státě, Politika a nálady obyvatel říšské župy Sudety, 1938–1945, Praha 2001.

In Schutt und Asche. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Düsseldorf, Hrsg. Düsseldorf 2006.

Loyalitäten im Staatssozialismus: DDR, Tschechoslowakei, Polen, herausgegeben von Volker Zimmermann, Peter Haslinger und Tomáš Nigrin, Marburg, 2010.

Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969, Essen 2010 (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Band 34).

Československo a dva německé státy / Christoph Buchheim (et al..), Ústí nad Labem, 2011.

pdf Pozvánka