Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Nancy Wingfield - Dagmar Háková: Jak se Masaryk stal „prezidentem-osvoboditelem“ a „tatíčkem“: TGM v mýtu a paměti (How TGM Became President-Liberator & Little Father: Masaryk in myth and memory

20.5.2013, 15:00
akce17

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Jak se Masaryk stal „prezidentem-osvoboditelem“ a „tatíčkem“: TGM v mýtu a paměti (How TGM Became President-Liberator & Little Father: Masaryk in myth and memory, kterou přednesou Nancy Wingfield (Northern Illinois University) a Dagmar Hájová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Přednáška se uskuteční v pondělí 20. 5. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Prof. Nancy Wingfield, Ph.D. působí na Northern Illinois University, byla hostující profesorkou na Karlově Univerzitě v Praze (Erasmus Mundus Guest) či na Yuriy Fedkovych National University v Černovicích (Fulbright Guest Professor). Pro své badatelské projekty získala podporu mnoha grantů kupř. Fulbright, IREX, ACLS či Woodrow Wilson grant. Bádá a publikuje o dějinách Rakouska-Uherska na sklonku 19. století a v období první světové války. Centry jejího zájmu jsou gender a sexualita, a dále problematika paměti a komemorace. Momentálně připravuje publikaci s názvem The World of Prostitution in Late Imperial Austria.

Mezi její práce patří:

Flag Wars and Stone Saints: How the Bohemian Lands Became Czech, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2007; Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II, 4th ed. Co-author with Joseph Rothschild. New York: Oxford University Press, 2007; Gender and World War in Twentieth-Century Eastern Europe, Co-editor with Maria Bucur, Bloomington: Indiana University Press, 2006.

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. je vědecká pracovnice Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se českými moderními dějinami, zvláště obdobím první světové války a první Československé republiky. Specializuje se na problematiku prvního čs. odboje, exilu a komemorací; editorka Masarykovy a Benešovy korespondence a spisů.

Mezi její práce patří:

edice Korespondence T. G. Masaryka a Edvarda Beneše 1914– 1918 (s Ivanem Šedivým, Praha 2004), Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938 (s Ferencem Eilerem, Praha–Budapest 2009) a Naše česká věc. Češi v Americe za první světové války (Praha 2011). Společně s Nancy Wingfield publikovala . Czech(-oslovak) National Commemorations during the Interwar Period: Tomáš G. Masaryk and the Battle of White Mountain Avenged. Acta Histriae, 18/2010, no 1–2, p. 425–452.