Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Ségolène Plyer: Bohemia in a shell: national politics mirrored in the example of Broumov/Braunau (1918-1938)

27.5.2013, 15:00
akce18

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Bohemia in a shell: national politics mirrored in the example of Broumov/Braunau (1918-1938), kterou přednese Ségolène Plyer (Université de Strasbourg). Přednáška se uskuteční v pondělí 27. 5. 2013 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Ségolène Plyer PhD. přednáší na univerzitě ve Štrasburku a působí jako badatelka ve francouzském Národním centru pro výzkum (CNRS) jako odbornice na moderní evropské dějiny s důrazem na německé země. V roce 2007 obhájila disertační práci na téma Sudetští Němci a Německo: mutace skupinové identity na příkladu města Broumova (Les Allemands des Sudètes et l’Allemagne : mutations de l’identité de groupe à l’exemple de Broumov en Bohême. V roce 2009 jí byla českým velvyslanectvím ve Francii za tuto studii udělena cena Václava Černého. Zabývá se otázkami mezinárodních vztahů s důrazem na dějiny migrací v Evropě v 19. a 20. století a vztahující se k problematice kolektivních identit.

Vybraná bibliografie:

« La ‘communauté conflictuelle’ germano-tchèque à l’échelle locale. L’évolution des Allemands des Sudètes à Broumov entre 1918 et 1938 », in: Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, t. 44, n°3, juillet-sept. 2012, p. 359-374.

„Les ‘réfugiés de l’est’ en Allemagne après 1945. De la disparition des Flüchtlinge comme catégorie administrative, à leur renaissance comme ressource mémorielle“, in: Olivier Forcade et Philippe Nivet (dir.), Les réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle, Paris 2008, p. 273-300.

« Historiographie sudète et mémoire collective au XXe siècle. Le cas du Heimatbuch (livre de la patrie) de Braunau », in: Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n°28, automne 2008, p. 21-40.

« L’intégration des Sudètes en R.D.A. après 1945. Problèmes de méthode et directions de recherche », in: L’Allemagne en chantier II, numéro des Travaux du centre Marc Bloch dirigé par Béatrice von Hirschhausen (C.N.R.S.) et Boris Grésillon, Berlin 1998, p. 79-111.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka