Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret

21.6.2010, 15:00
akce2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Benjamina Frommera „Osudný a ostudný dekret“ Zrod velkého retribučního dekretu a jeho dopad na poválečnou justici, která se uskuteční v pondělí 21. 6. 2010 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Přednáška bude pronesena v českém jazyce. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Benjamin Frommer studoval historii na Columbia University a Harvard University. V roce 1999 zakončil na druhé jmenované své doktorské studium. V současnosti působí jako Associate Professor na Northwestern University, kde se věnuje výuce dějin střední a východní Evropy. Absolvoval řadu studijních pobytů, momentálně pobývá v Praze jako stipendista Fulbrightovy nadace. Jeho nynější výzkum se zaměřuje na problematiku zavádění antisemitských opatření v Protektorátu Čechy a Morava. Zároveň připravuje syntetickou práci o dějinách Československa. V brzké době vyjde v nakladatelství Academia jeho kniha Národní očista. Retribuce v poválečném Československu

Výběr z publikací: Národní očista: Retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, vyjde 2010. National Cleansing: Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia. New York: Cambridge University Press, 2005. Denouncers and Fraternizers: Gender, Collaboration, and Retribution in Bohemia and Moravia during the Second World War and After. In: Gender and War in 20th-Century Eastern Europe, ed. by M. Bucur and N. Wingfield. Bloomington: Indiana UP, 2006. Getting the Small Decree: Czech National Honor in the Aftermath of the Nazi Occupation. In: Constructing Nationalities in East Central Europe, ed. by Pieter M. Judson and Marsha L. Rozenblit. New York: Berghahn Books, 2004, s. 267-282. Retribution as Legitimation: The Uses of Political Justice in Postwar Czechoslovakia, Contemporary European History 13:4 (2004), s. 477-492.

pdf Pozvánka