Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Marek Waic: Českoslovenští turneři - opravdoví vlastenci nebo pěšáci iredenty?

14.10.2013, 15:00
akce20

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku, „Českoslovenští turneři - opravdoví vlastenci nebo pěšáci iredenty“, kterou přednese Prof. PhDr. Marek Waic, CSc. z FTVS. Přednáška se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v ulici Na Florenci 3, ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Profesor Waic působí dlouhá léta jako historik tělesné výchovy a sportu. Je členem mezinárodní společnosti sportovní historie, Evropské komise historie sportu a redakční rady vědeckého časopisu Sport Zeit (SRN), zároveň je předsedou historické komise kinantropologické společnosti.

Výběrová bibliografie:

WAIC, M. Deutsche Turn-und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. Praha: Karolinum, 2007.

WAIC, M. Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: Karolinum, 2004. UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě 1938-1952. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. HAVRÁNKOVÁ, H., aj. Český olympismus: 100 let. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999.

WAIC, M., aj. Sokol v české společnosti 1862-1938. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1997.

WAIC, M., KÖSSL, J. Český tramping 1918-1945. Praha: Práh; Liberec: Ruch, 1992.

pdf Pozvánka