Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Jakub Beneš: Neznámá revoluce roku 1918: 'zelené kádry' v českých zemích a v Rakousku-Uhersku

17.2.2014, 15:00
akce21

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku, Neznámá revoluce roku 1918: 'zelené kádry' v českých zemích a v Rakousko-Ukersku“, kterou přednese Dr. Jakub Beneš (University of Birmingham). Přednáška se uskuteční v pondělí 17. února 2013 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3, ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Dr. Jakub Beneš působí jako vědecký asistent na Univerzitě v Birminghamu. Pracuje zde pro evropský projekt CENDARI (http://www.cendari.eu/about-cendari/). Svou dizertační práci na téma „Deserving the Nation: Workers between Socialism, Nationalism, and Democracy in Late Habsburg Austria, 1890-1914" obhájil v roce 2012 na the University of California, Davis. Zajímá se o sociální a kulturní dějiny Střední Evropy 19. a 20. století, předně o sociální kontext zániku habsburské monarchie.

Vybraná bibliografie:

“Socialist Popular Literature and the Czech-German Split in Austrian Social Democracy, 1890-1914,” Slavic Review, Vol. 72, No. 2 (Summer 2013)

“Czech Social Democracy, František Soukup, and the Habsburg Austrian Suffrage Campaign 1897-1907—Toward a New Understanding of Nationalism in the Workers’ Movements of East Central Europe.” Střed/Centre Vol. 4, No. 2 (December 2012)

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka