Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Torsten Lorenz: Genossenschaften und ländliche Gesellschaft im östlichen Mitteleuropa 1850-1940. Ein Forschungsprojekt

5.5.2014, 15:00
akce22

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ proběhla další přednáška z cyklu s názvem:, „Genossenschaften und ländliche Gesellschaft im östlichen Mitteleuropa 1850-1940, Ein Forschungsprojekt“, kterou přednesl Dr. Torsten Lorenz, který aktuálně působí jako hostující docent na Ústavu sociálních a hospodářských dějin FF UK. Přednáška se uskuteční v pondělí 5. května 2014 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3, ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.

Dr. Torsten Lorenz působil dříve jako odborný výzkumný pracovník ve Frankfurter Institut für Transformationsstudien (Frankfurtský ústav pro transformační studia), dále jako badatel na Europa-Universität Viadrina (Evropská Univerzita Viadrina) ve Frankfurtu nad Odrou či jako samostatný odborný pracovník na Institut für Osteuropäische Geschichte (Ústav pro dějiny východní Evropy), při vídeňské univerzitě. Působil též na Technické Univerzitě v Drážďanech či na Humbodtově Univerzitě v Berlíně. Dlouhodobě se věnuje hospodářským a sociálním dějinám střední a středovýchodní Evropy v 19. a 20. století. Mezi jeho hlavní témata bádání se řadí dějiny družstevnictví, mezietnické vztahy ve střední a východní Evropě, dále sociální dějiny šlechty či dějiny měst střední a východní Evropy a střední Asie.

Vybraná bibliografie:

Von Birnbaum nach Miedzychod. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 10).

Die Stadtgeschichte Taschkents, in: Philipp Meuser (Hg.): Architekturführer Taschkent, Berlin: DOM Publishers 2012, S. 95-119 (publikováno též ve sborníku Philipp Meuser (ed.): Architekturführer Usbekistan, Berlin: DOM Publishers 2012, s. 95-119

Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913, in: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 11-12 (2010), s. 163-175.

Razem i osobno. Miasteczka na pograniczu galicyjsko-wołyńsko-podolskim (Společně i zvlášť. Malá města v haličsko-volyňsko-podolském hraničním regionu), in: Kwartalnik Historyczny 117 (2010), Nr. 3, s. 51-69 (společně s Paulem Adelsgruberem, Laurie Cohenovou a Börriesem Kuzmanym).

Die Entstehung des europäischen Genossenschaftsgedankens, in: Dresdner Hefte Nr. 91, 2007, s. 4-13.

Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts, in: Torsten Lorenz (ed.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 9-44.

National Segregation and Mass Mobilization: Polish Cooperatives in the Posen Province before the First World War (společně s Uwe Müllerem), in: Torsten Lorenz (ed.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 183-200.

Miedzychód optiert: Behördenpolitik, Migration und Wandel in einem westpolnischen Landkreis, in: Schultz, Helga (ed.): Preußens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2001 (Frankfurter Studien zur Grenzregion, Bd. 7), s. 145-182.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka