Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky

20.9.2010, 15:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Ines Koeltzsch „,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky“, která se uskuteční v pondělí 20. 9. 2010 od 15:00 v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, ve 2. patře, místnost 201. Přednáška bude pronesena v českém jazyce.

Ines Koeltzsch vystudovala novověké dějiny, sociologii a filozofii na Technické univerzitě v Drážďanech a Univerzitě Karlově v Praze. Působí na Katedře dějin střední a východní Evropy Osteuropa-Institutu na Svobodné univerzitě v Berlíně a také na New York University in Prague. Zabývá se především kulturními a sociálními dějinami střední a východní Evropy, urbánní historií a židovskými dějinami 19. a 20. století.

Publikace: Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938/39). Disertace, manuskript, Berlin 2010 (publikace je naplánována na rok 2011). Česká a německá filmová kultura v meziválečné Praze mezi zábavou, ekonomikou a politikou. In: Dušan Kováč a j. (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí nad Labem 2009 (= Sborník Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků), s. 95-109.

Passagen, ‚Automaten’, Kinos. Der Wenzelsplatz im langen 20. Jahrhundert. In: Thomas Bohn (Hrsg.): Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München 2009, (= BWT CC, Bd. 29), s. 229-246.

Gustav Flusser. Biographische Spuren eines deutschen Juden in Prag vor dem Zweiten Weltkrieg. In: Flusser Studies. Multilingual Journal for Cultural and Media Theory, 05 – November 2007, 13 Seiten. (online unter: http://www.flusserstudies.net)

„Sie werden schweigen und auf eine ‚günstigere‘ Zeit warten.“ Die Lähmung und Abwicklung des tschechischen Schriftstellerverbandes zu Beginn der „Normalisierung“ (1968-1970). In: Bohemia 46 (2005) 1, s.152-183.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka