Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Volker Mohn a Petr Karlíček:Edvard Beneš v politické karikatuře

25.10.2010, 15:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku „Edvard Beneš v politické karikatuře“, kterou přednesou Volker Mohn a Petr Karlíček. Přednáška se uskuteční v pondělí 25. 10. 2010 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Přednáška bude pronesena v českém jazyce. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku naleznete v příloze.

Volker Mohn vystudoval historii na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, kde v současnosti pod vedením Prof. Detlefa Brandese dokončuje doktorské studium. Tématem jeho dizertační práce je německá kulturní politika v Protektorátu Čechy a Morava. Působil jako stipendista Zeit-Stiftung v Hamburku a Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

Petr Karlíček vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti působí ve Státním okrasním archivu v Děčíně a píše dizertační práci o politické karikatuře.

pdf Pozvánka