Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten?

29.11.2010, 15:00

Vážené kolegyně, vážění kolegové Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Reného Küppera " Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten?", která se uskuteční v pondělí 29. 11. 2010 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Přednáška bude pronesena v němčině. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku naleznete v příloze.

René Küpper vystudoval historii a filozofii na univerzitě v Bonnu, kde v roce 2008 zakončil své doktorské studium. Od roku 2008 působí jako vědecký spolupracovník mnichovského Collegia Carolina. Na této instituci zpracovává od ledna 2010 výzkumný projekt „Edvard Beneš und die nationalen Minderheiten in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Konzeption, Außen- und Innenpolitik“. Zabývá se především dějinami nacionálního socialismu, československými dějinami před rokem 1945, dějinami sportu a problematikou vztahu státu a církve. V letošním roce vydal politickou biografii Karla Hermanna Franka, nejdůležitější osobnosti nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

Výběr z publikací: Karl Hermann Frank (1898-1946). Politische Biographie eines sudetendeutschen Nationalsozialisten. München 2010. Fußballsports in der Tschechoslowakischen Republik und im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Dittmar Dahlmann, Anke Hilbrenner, Britta Lenz (Hg.): Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa. Essen 2006, 141-154. Bayern und Böhmen von „München 1938“ bis zum Ende des „Protektorats“ unter deutscher Besetzung, in: Ludwig Eiber, Robert Luft (Hg.): Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur. 2. Aufl. München 2007 (VCC 111), 221-240. Zur Instrumentalisierung der katholischen Kirche für die nationalsozialistische Protektoratspolitik, in: Laura Hölzlwimmer, Martin Zückert (Hg.), Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderung für religiöses Leben und kirchliche Organisation. München 2007 (VCC 115), 159-171. Kirchen und Religion in der Zweiten Tschecho-Slowakischen Republik, in: Martin Schulze Wessel, Martin Zückert (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München 2009, 299-316. Nationalsozialistische Religions- und Kirchenpolitik im Reichsgau Sudetenland, in: Martin Schulze Wessel, Martin Zückert (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München 2009, 317-357. Fußball im multinationalen Staat: Tschechoslowakei, in: Christian Koller, Fabian Brändle (Hg.): Fußball zwischen den Kriegen. Europa 1918-1939. Münster 2010 (Geschichte des Fußballs 5), 265-280.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka