Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Bibliografie

Článková bibliografie Edvarda Beneše z let 1906–1938 vztahující se k Němcům a německé otázce:?

1906

1. Po mannheimském kongresu, Akademie, 11, 1906, č. 2, s. 50–54. Podepsáno Edvard Beneš.

2. Řím proti Paříži, Právo lidu, 15, 1906, č. 60, 1. 3., příloha. Podepsáno Edvard Beneš.

3. Několik kapitol o životě českého studenta, Studentský věstník, 1, 1906, č. 38–39, 3. 6., nestránkováno. Podepsáno E. B. Rázný.

4. Socialisté a pád vlády Rouvierovy, Právo lidu, 15, 1906, č. 70, 11. 3., s. 2. Podepsáno Edvard Beneš.

5. Klerikalismus proti republice, Právo lidu, 15, 1906, č. 93, 3. 4., s. 1–2. Podepsáno E. B.

6. Za reformami sociálními, Právo lidu, 15, 1906, č. 101, 11. 4., s. 1. Nepodepsáno.

7. Vojenská kasta proti republice, Právo lidu, 15, 1906, č. 106, 17. 4., s. 1–2. Nepodepsáno.

8. Kněžská kasta v práci, Právo lidu, 15, 1906, č. 112, 23. 4., s. 1-2. Nepodepsáno.

9. Strach před prvním májem, Právo lidu, 15, 1906, č. 117, 28. 4., s. 1. Nepodepsáno.

10. Paříž ve stavu obležení, Právo lidu, 15, 1906, č. 124, 5. 5., s. 1. Nepodepsáno.

11. Socialisté v příští sněmovně francouzské, Právo lidu, 15, 1906, č. 139, 20. 5. Nepodepsáno.

12. Po volebním boji ve Francii, Právo lidu, 15, 1906, č. 146, 27. 5. Nepodepsáno.

13. Jules Guesde a Jean Juarés, Právo lidu, 15, 1906, č. 166, 17. 6., příloha. Nepodepsáno.

14. Politický a sociální boj ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 148, 2. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

15. Klerikální manévry při volbách, Právo lidu, 15, 1906, č. 187, 8. 7., II. příloha. Nepodepsáno.

16. Amnestie a právo na stávku u státních zřízenců, Právo lidu, 15, 1906, č. 195, 16. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

17. Politika socialistů francouzských, Rovnost, 22, 1906, č. 159, 16. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

18. Konec aféry Dreyfusovy, Právo lidu, 15, 1906, č. 202, 23. 7., s. 2–3. Nepodepsáno.

19. Socialisté ve francouzské sněmovně, Rovnost, 22, 1906, č. 165, 23. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

20. Radikální zpátečnictví ve Francii, Právo lidu, 15, 1906, č. 207, 28. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

21. Dělnická krise ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 171, 30. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

22. Vzrůst socialistického hnutí v Anglii, Právo lidu, 15, 1906, č. 214, 4. 8., 1–2. Nepodepsáno.

23. Rusko, Francie a Anglie, Rovnost, 22, 1906, č. 177, 6. 8., s. 1–2. Nepodepsáno.

24. [B.], Bankrot církve ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 183, 13. 8., s. 1–2. Nepodepsáno.

25. Bankrot církve a papežství, Právo lidu, 15, 1906, č. 225, 15. 8., příloha PL. Nepodepsáno.

26. Dělnictvo v Anglii, Právo lidu, 15, 1906, č. 231, 21. 8., s. 1–2. Nepodepsáno.

27. Papež proti republice, Rovnost, 22, 1906, č. 194, 27. 8., s. 1–2. Nepodepsáno.

28. Papež a Vilém II., Rovnost, 22, 1906, č. 200, 3. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

29. Nedělní klid ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 205, 10. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

30. Trade-unionism a socialism v Anglii, Právo lidu, 15, 1906, č. 256, 16. 9., II. příloha. Nepodepsáno.

31. Politické a odborové hnutí ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 217, 24. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

32. Georges Clemenceau, Právo lidu, 15, 1906, č. 279, 9. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

33. Militarism v Anglii, Právo lidu, 15, 1906, č. 285, 15. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

34. Rakouská výstava v Londýně, Právo lidu, 15, 1906, č. 291, 21. 10., II. příloha. Nepodepsáno.

35. Rok boje církve a státu, Rovnost, 22, 1906, č. 252, 5. 11., s. 1–3. Nepodepsáno.

36. Socialistický kongres francouzský, Rovnost, 22, 1906, č. 259, 13. 11., s. 2–3. Nepodepsáno.

37. Po Mannheimu Limoges, Právo lidu, 15, 1906, č. 315, 14. 11., příloha. Nepodepsáno.

38. Sociální reformy ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 264, 19. 11., s. 5–6. Nepodepsáno.

39. Dva francouzští ministři, Rovnost, 22, 1906, č. 270, 26. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

40. Socialisté a vnější politika Anglie, Právo lidu, 15, 1906, č. 334, 3. 12., s. 2–3. Nepodepsáno.

41. Volební reforma ve Francii, Rovnost, 22, 1906, č. 281, 10. 12., s. 1–2. Nepodepsáno.

42. Republika proti Římu, Rovnost, 22, 1906, č. 295, 28. 12., s. 1–2. Nepodepsáno.

1907

43. Proč papež žene církev k bankrotu?, Rovnost, 23, 1907, č. 1, 2. 1. Nepodepsáno.

44. Rok politického boje ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 5, 7. 1. Nepodepsáno.

45. Biskupové a kněží po odluce, Rovnost, 23, 1907, č. 11, 14. 1. Nepodepsáno.

46. Radikalism a socialism ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 23, 28. 1. Nepodepsáno.

47. Po volbách v Německu, Právo lidu, 16, 1907, č. 35, 4. 2, s. 1-2. Nepodepsáno.

48. Volby v Německu, Francii a Anglii, Rovnost, 23, 1907, č. 28, 4. 2., s. 1-2. Nepodepsáno.

49. Literatura a politika ve Francii, Právo lidu, 16, 1907, č. 92, 4. 4., s. 1. Nepodepsáno.

50. Clemenceau, Rovnost, 23, 1907, č. 64, 18. 3. Nepodepsáno.

51. Konference míru v Haagu, Rovnost, 23, 1907, č. 70, 26. 3., s. 2. Nepodepsáno.

52. Lev XIII. proti Piovi X., Rovnost, 23, 1907, č. 75, 2. 4., s. 1. Nepodepsáno.

53. Vatikánská politika, Rovnost, 23, 1907, č. 80, 8. 4., s. 1-2. Nepodepsáno.

54. Učitelstvo ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 86, 15. 4., s. 1-2. Nepodepsáno.

55. Socialisté proti radikálům ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 92, 22. 4., s. 1-2. Nepodepsáno.

56. Revoluční propaganda ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 99, 30. 4., s. 2-3. Nepodepsáno.

57. Anglie a Irsko, Právo lidu, 16, 1907, č. 151, 3. 6., s. 1–2. Nepodepsáno.

58. Nesnáze liberalismu, Právo lidu, 16, 1907, č. 186, 8. 7., s. 1-2. Nepodepsáno.

59. Anglický imperialism, Právo lidu, 16, 1907, č. 224, 15. 8., s. 1-2. Nepodepsáno.

60. Vděčná vlast svým velikým synům, Rovnost, 23, 1907, č. 135, 17. 6., s. 2-3. Nepodepsáno.

61. Maroko, Rovnost, 23, 1907, č. 174, 3. 8., s. 2. Nepodepsáno.

62. Kongres francouzských socialistů, Rovnost, 23, 1907, č. 181, 12. 8., s. 1-2. Nepodepsáno.

63. Nová etapa ve Francii, Právo lidu, 16, 1907, č. 228, 19. 8., s. 3. Nepodepsáno.

64. Marocká otázka, Rovnost, 23, 1907, č. 186, 19. 8., s. 1-2. Nepodepsáno.

65. Kongres socialistů francouzských, Právo lidu, 16, 1907, č. 235, 26. 8., s. 1-2. Nepodepsáno.

66. Moderní žurnalism, Vzdělání lidu. Pokrokový list věnovaný drobné práci národní, 5, 1907, č. 1, 1. 9., s. 7-8, č. 2, 1. 10. 7, s. 29-31, č. 4-5, 1. 11., s. 62-65, č. 6, 15. 11., s. 78-79, č. 7, 1. 12., s. 96-98. Podepsáno Edvard Beneš.

67. Antimilitarism a socialism ve Francii, Rovnost, 23, 1907, č. 204, 9. 9., s. 1-2. Nepodepsáno.

68. Francie a Maroko, Právo lidu, 16, 1907, č. 250, 10. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

69. Na cestě k reakci, Právo lidu, 16, 1907, č. 284, 14. 10., s. 1-2. Nepodepsáno.

70. Po konferenci míru, Právo lidu, 16, 1907, č. 303, 2. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

71. Francouzská armáda, Právo lidu, 16, 1907, č. 347, 16. 12., s. 1-2. Nepodepsáno.

1908

72. Liberalism v úpadku?, Akademie, 12, 1908, č. 12, s. 553–562. Podepsáno Edvard Beneš.

73. Národnostní boje v Belgii, Akademie, 13, 1908–1909, č. 2, 4, 5, s. 76–81, 173–178, 217–224. Podepsáno Edvard Beneš.

74. Idee a plány pangermanistické, Moravskoslezská revue, 5, 1908, č. 3, s. 103–108. Podepsáno Edvard Beneš.

75. Dělnický ministr práce, Právo lidu, 17, 1908, č. 3, 3. 1., s. 1–2. Nepodepsáno.

76. Anglie roku 1907, Právo lidu, 17, 1908, č. 12, 13. 1., s. 3. Nepodepsáno.

77. Boj o Maroko, Právo lidu, 17, 1908, č. 40, 10. 2., s. 3. Nepodepsáno.

78. Po deseti letech, Rovnost, 24, 1908, č. 51, 2. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.

79. Něco o kapitalistickém tisku, Rovnost, 24, 1908, č. 65, 17. 3., s. 1–3. Nepodepsáno.

80. Před pádem Clemenceauovým, Rovnost, 24, 1908, č. 74, 26. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.

81. V říši Vilémově, Právo lidu, 17, 1908, č. 202, 24. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

82. Stojíme před světovou válkou?, Právo lidu, 17, 1908, č. 212, 3. 8., s. 1–2. Nepodepsáno.

83. Z říše síly a moci, Novina, 1, 1908, č. 19, 9. 10., s. 595–599; č. 20, 23. 10., s. 624–628; č. 21, 6. 11., s. 655–659. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

1909

84. Ideje a plány pangermanistické, Moravskoslezská revue, 5, 1909, s. 103–108. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

85. Otázka národnostní, Královské Vinohrady 1909. Podepsáno Dr. Eduard Beneš.

86. Psychologie anglického lidu, Hlídka Času, 4, 1909, č. 6, 10. 2., s. 1–2. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

87. Více politického vzdělání, Hlídka času, 4, 1909, č. 10, 10. 3., s. 3–4. Podepsáno Edvard Beneš.

88. Národnostní otázka po stránce sociologické, Hlídka Času, 4, 1909, č. 14, 14. 4., s. 1–2. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

89. Vliv sociálních bojů na školu a výchovu, Hlídka času, 4, 1909, č. 18, 12. 5., s. 3. Podepsáno Edvard Beneš.

90. Stát budoucnosti, Hlídka času, 4, 1909, č. 26, 14. 7., s. 1-2. Podepsáno Edvard Beneš.

91. Společenské tendence našeho století, Hlídka času, 4, 1909, č. 30, 11. 8., s. 1–2, č. 34, 8. 9., s. 1–2. Podepsáno Edvard Beneš.

92. Soudobá Francie. Studie sociologická, Novina, 2, 1908–1909, č. 13, 14, 16, 18, 20, s. 403–6, 434–6, 501–3, 566–568, 628–631. Podepsáno Edvard Beneš.

1910

93. Několik slov o Masarykově vlivu na mládež, Česká mysl, 11, 1910, č. 2–3, 5. 3., s. 211–217. Podepsáno Edvard Beneš.

94. Naše politické vzdělání a potřeba vysoké školy sociálně-politické, Brandýs nad Labem 1910. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

1911

95. Boj o Maroko, Čas, 25, 1911, č. 183, 5. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

96. Stručný nástin vývoje moderního socialismu, IV, Dělnické hnutí v Rakousku a v Čechách, Brandýs nad Labem 1911, s. 200–213. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

97. Kongres lidských plemen v Londýně, Čas, 25, 1911, č. 204, 26. 7., s. 1–2; č. 210, 1. 8., s. 1–2; č. 211, 2. 8., s. 1–2; č. 218, 9. 8., s. 1–2; č. 220, 11. 8., s. 1–2. První část podepsána Dr. Edvard Beneš, další E. B.

98. Tři pokolení anglické monarchie, Čas, 25, srpen 1911, č. 234, 241, Beseda. Podepsáno -š-.

99. Tripolis, Čas, 25, 1911, č. 266, 26. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

100. Louis Blanc. K 100. Výročí jeho narození, Právo lidu, 20, 1911, č. 292, 22. 10., Příloha Práva lidu, s. 1–3. Podepsáno E. B.

1912

101. Politické strany a společenské prvky jim vyhrazené, Hlídka Času, 7, 1912, č. 50, 11. 7., č. 56,

102. 10. 8., č. 66, 7. 9., č. 74, 9. 10. Podepsáno Edvard Beneš.

1913

103. potřebě filosofického vzdělání pro praktický život, Klín. List pokrokové mládeže, 1, 1913, č. 8. Podepsáno E. B.

104. Do boje proti absolutismu!, Jiskra. Pokrokový týdenník českého jihu a jihovýchodu, 11, 1913, č. 31, 31. 7., s. 1–2. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

105. Konec boje proti absolutismu!, Jiskra. Pokrokový týdenník českého jihu a jihovýchodu, 11, 1913, č. 33, 14. 8., s. 1–2. Podepsáno Politicus.

106. Jediné možné řešení!, Jiskra. Pokrokový týdenník českého jihu a jihovýchodu, 11, 1913, č. 36, 4. 9., s. 1–2. Podepsáno Politikus.

1914

107. Potřeba revise, Klín. List pokrokové mládeže, 2, 1914, č. 4, 27. 2., s. 2–3, č. 5, 13. 3., s. 2–3. Podepsáno Edvard Beneš.

108. Je možná obroda našeho politického života?, Jiskra, 12, 1914, č. 14, 2. 4., s. 1–2, č. 15, 9. 4., s. 1–2. Podepsáno Politikus.

109. Politický zločin, Jiskra, 12, 1914, č. 23, 4. 6., s. 1–2. Podepsáno Politikus.

110. Německá věda a válka, Čas, 28, 1914, č. 390, 17. 10., Příloha II, s. 1–2; č. 406, 24. 10., Příloha II, s. 1–2. Podepsáno E. B.

111. Rakouští Němci a válka, Čas, 28, 1914, č. 424, 31. 10., Příloha II, s. 1–2. Podepsáno E. B.

112. Krise internacionalismu, Čas, 28, 1914, č. 538+2, 15. 12, Příloha II, s. 1–2. Podepsáno E. B.

113. Literatura o válce, Čas, 28, 1914, č. 563, 25. 12., s. 2–3. Podepsáno E. B.

114. Dokumenty kulturního života za války, Čas, 28, 1914, č. 574, 31. 12., Příloha 2, s. 1–2. Podepsáno E. B.

1915

115. Válka a kultura. Studie z filosofie a sociologie války, Lumír, 43, 1915, s. 219–230 a 262–274. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

116. Analfabetism v českém národě v poměru k Němcům a ostatním národům rakouským, Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 22, 1915, č. 1, 20. 1., s. 87–88. Podepsáno š.

117. Válka a populační problém, Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 22, 1915, č. 1, 20. 1., s. 7–16; č. 2, 20. 2., s. 108–115. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

118. Pro budoucnost Polsky, Čas, 29, 1915, č. 70, 29. 1., Příloha 2, s. 1–2. Podepsáno E. B.

119. Válka a německý stát. (Příspěvek k filosofii práva a státu v Německu), Právnické rozhledy, 16, 1915, č. 16, 25. 6., s. 190–192; č. 17–18, 10. 7., s. 201–204; č. 20, 10. 9., s. 231–233. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

120. Les Tcheques et la guerre, La Nation Tcheque, 1, 1915, č. 14., 15. 11., s. 220–221; č. 15, 1. 12., s. 234–236. Podepsáno Edouard Bielsky.

1916

121. Détruisez l’Autriche-Hongrie! Le martyre des Tchéco-Slovaques a travers l’histoire, Paris 1916. Podepsáno Edvard Beneš.

122. T. G. Masaryk, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 14, 8. 3., s. 2–3, č. 15, 23. 3., s. 4–5. Podepsáno Eduard Bělský.

123. Budoucí mír a zničení Rak.-Uherska, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 14, 8. 3., s. 4–5; č. 15, 23. 3., s. 1–2; č. 16, 8. 4., s. 5–6; č. 20, 8. 7., s. 2–3. Podepsáno Eduard Bělský.

124. Europe Centrale Allemande et les Slave d’Autriche-Hongrie, La Nation Tcheque, 2, 1916, č. 1, 1. 5., s. 8–10. Podepsáno E. B.

125. Stav rak.-uherského problému, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 17, 23. 5., s. 1–2. Nepodepsáno.

126. Česká hospodářská politika. První mezinárodní konference se zástupcem českým, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 19, 23. 6., s. 7–8. Nepodepsáno.

127. Le Congres des nationalités a Lausanne, La Nation Tcheque, 2, 1916, č. 6, 15. 7., s. 91. Podepsáno E. B.

128. Rumunsko a Čechoslováci, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 23, 23. 8., s. 1–2. Podepsáno E. B.

129. Československý problém v mezinárodní politice, Československá samostatnost, 1, 1916, č. 24, 21. 9., s. 3–4. Podepsáno E. B.

130. Český národ a válka proti Rakousko-Uhersku, Československá samostatnost, 2, 1916, č. 1, 10. 10., s. 3. Podepsáno E. B.

131. Naši dobrovolníci a naše akce, Československá samostatnost, 2, 1916, č. 1, 10. 10., s. 4–5. Podepsáno E. B.

132. L’Autriche et la question Tcheque, La Nation Tcheque, 2, 1916, č. 12, 15. 10., s. 179–180. Podepsáno E. Beneš.

133. Sekretariát Národní rady, Našim československým zajatcům ve Francii, Československá samostatnost, 2, 1916, č. 4, 25. 11., s. 4–5.

134. Slováci v našem boji za svobodu, Československá samostatnost, 2, 1916, č. 5, 10. 12., s. 3–4. Podepsáno E. Beneš.

135. Hospodářská budoucnost Slovenska, Československá samostatnost, 2, 1916, č. 5, 10. 12., s. 8. Podepsáno Eduard Beneš.

1917

136. La Pologne nouvelle et la lutte des Tchécoslovaques pour l’indépendance, La Nation Tcheque, 2, 1917, č. 20, 15. 2., s. 307–309. Podepsáno B.

137. Germany and the Habsburg Problem, The New Europe, 4, 1917, č. 41, 26. 7., s. 51–56. Podepsáno Edvard Beneš.

1918

138. La Boemia nell’Europa, Voce dei Popoli, 1, 1918, č. 1, duben, s. 12?19. Podepsáno Edoardo Beneš.

139. La déclaration en faveur des nationalités opprimées. Un interview du docteur Edouard Benes, Le Petit Parisien, 43, 1918, č. 15 095, 7. 6., s. 1. Nepodepsáno.

140. President republiky odevzdává slavnostně prapor 21. střeleckému pluku českoslov. vojska, Československá samostatnost, 3, 1918, č. 23–24, 7. 7., s. 3–6.

141. C’est le 10 aout que l’Allemagne et Autriche se concerterent pour tenter leur manoeuvre de paix, L’Excelsior, 9, 1918, č. 2860, 18. 9., s. 2. Podepsáno Henri Simon.

142. Déclarations de M. Benes ministre des Affaires étrangeres du nouvel Etat tchécoslovaque. Tout est pret a Prague, nous dit M. Benes, pour sa formation definitive, Le Petit Parisien, 43, 1918, č. 15244, 3. 11., s. 2. Podepsáno M. B.

143. Československé země – republikou, Československá samostatnost, 4, 1918, č. 25, 20. 11., s. 1–2. Podepsáno Eduard Bělský.

1919

144. Monsieur Benes nous parle des difficultés tchécoslovaques, Le Petit Parisien, 44, 1919, č. 15380, 19. 3., s. 1. Podepsáno Jean Meneval.

145. Dr. Beneš o Německém Rakousku, Lidové noviny, 27, 1919, č. 95, 5. 4., s. 2–3. Nepodepsáno.

146. Que deviendra l’Autriche allemande? Trois ministres des Affaires étrangeres nous exposent leur opinion sur le rattachement de l’Autriche a l’Allemagne, Le Petit Journal, 57, 1919, č. 20 558, 10. 4., s. 1. Nepodepsáno.

147. Dr. Kramář a dr. Beneš o českoslov. politice, Lidové noviny, 27, 1919, č. 104, 14. 4., s. 2. Podepsáno rd.

148. Polský problém a konference, Československá korespondence, 1, 1919, č. 8, 15. 4., s. 1. Nepodepsáno.

149. Ministr zahraničí dr. Beneš o mírových podmínkách, Lidové noviny, 27, 1919, č. 130, 11. 5., s. 2. Nepodepsáno.

150. Le traité peut satisfaire les Tchéco-Slovaques nous dit Monsieur Benes, ministre des affaires étrangeres, Le Matin, 36, 1919, 3. 6., s. 1. Nepodepsáno.

151. Le ministre Dr. Benes et la politique de la République tchécoslovaque Impressions d’une interview, Le Démocrate, 41, 1919, 170, 2. 8., s. 1. Podepsáno J. P.

152. Ministr Beneš o zahraničních otázkách. Těšínsko na mírové konferenci. – Jak se jevíme cizině. – Poměr k Německu a Polsku. – Ruská otázka, Lidové noviny, 27, 1919, č. 271, 30. 9., s. 1–2. Nepodepsáno.

153. Ministr Dr. Beneš: Naše zahraniční politika, Československá republika, 240, 1919, č. 270, 1. 10., s. 1–5. Nepodepsáno.

154. Národní shromáždění: Výklad ministra Dra Beneše v Národním shromáždění, Tribuna, 1, 1919, č. 206, 1. 10., s. 1–3. Nepodepsáno.

155. Národní shromáždění: Ministr zahraničních věcí Dr. Beneš, Československá republika, 240 (?), 1919, č. 307, 8. 11., s. 2–4. Nepodepsáno.

156. Národní shromáždění, Tribuna, 1, 1919, č. 237, 8. 11., s. 1–3. Nepodepsáno.

1920

157. Ministr Beneš o národnostních menšinách. Prohlášení, Československý deník, 3, 1920, č. 27, 4. 2. Nepodepsáno.

158. Filosofie humanity a filosofie síly, Československá republika, 241, 1920, č. 59, 29. 2., s. 1–4. Nepodepsáno.

159. Hlasování o ústavě republiky, Večerní Tribuna, 2, 1920, č. 52, 1. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.

160. Tradice a stabilita v naší zahraniční politice, Čas, 30, 1920, č. 118, 28. 10., s. 1–2. Dr. Edvard Beneš.

1921

161. Výklad ministra Dra Beneše o naší zahraniční politice, Československá republika, 242, 1921, č. 27, 28. 1., s. 1–6. Nepodepsáno.

162. Zahraniční exposé ministra Dr. Beneše, Tribuna, 3, 1921, č. 23, 28. 1., s. 1–4. Nepodepsáno.

163. Výklad ministra Dra Beneše o československé zahraniční politice a zahraniční situaci, Československá republika, 242, 1921, č. 67, 9. 3., s. 1–4. Nepodepsáno.

164. Ministr Beneš o zahraniční situaci, Tribuna, 3, 1921, č. 57, 9. 3., s. 2–3. Nepodepsáno.

165. Vpád Karla Habsburka do Maďarska, Československá republika, 242, 1921, č. 89, 1. 4., s. 1. Nepodepsáno.

166. Ministr Beneš o zahraniční situaci, Tribuna, 3, 1921, č. 77, 1. 4., s. 1–2. Nepodepsáno

167. K událostem ve Stříbře, Československá republika, 242, 1921, č. 191, 14. 7., s. 3. Nepodepsáno.

168. Ministerský předseda Dr. Beneš o politické, vojenské a zahraniční situaci, Československá republika, 242, 1921, č. 303, 4. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

169. Vojenská politická a zahraniční situace. Řeč ministerského předsedy Dra Beneše v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny, Tribuna, 3, 1921, č. 259, 4. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

170. Ministerský předseda dr. Beneš o mezinárodní a vnitropolitické situaci našeho státu, Československá republika, 242, 1921, č. 316, 17. 11., s. 1 a 3. Nepodepsáno.

171. Některé otázky naší vnitřní a zahraniční politiky, Venkov, 16, 1921, č. 302, 25. 12., s. 1. Podepsáno Ministerský předseda dr. Edvard Beneš.

172. Cíle naší politiky vnitřní a zahraniční, Čas, 31, 1921, č. 302, 25. 12., s. 1–2. Podepsáno Dr. Edvard Beneš.

1922

173. Exposé de M. Beneš au sujet de la Conférence de Genes, fait devant la Chambre des députés et le Sénat, le 23 mai, 1922, Praha: Orbis, 1922.

174. Poslanecká sněmovna: Klidný průběh druhého dne zahraniční rozpravy. Dnes replika Benešova a hlasování o exposé, Tribuna, 4, 1922, č. 124, 30. 5., s. 2–4. Nepodepsáno.

175. Ministr dr. Edvard Beneš o zahraniční politice, Československá republika, 243, 1922, č. 302, 4. 11., s. 3–4. Nepodepsáno.

176. Národní shromáždění. Odpověď ministra dra Beneše na zahraniční debatu, Československá republika, 234, 1922, č. 303, 5. 11., s. 2–3. Nepodepsáno.

177. Zahraniční politika našeho státu, Ročenka československé republiky, 1, 1922, s. 1–3.

1923

178. Dnešní zahraniční situace, Československá republika, 244, 1923, č. 30, 31. 1., s. 1–5. Nepodepsáno.

179. Československo a události v Porúří. Replika ministra Dra Beneše v zahraničním výboru senátu, Tribuna, 5, 1923, č. 26, 1. 2., s. 1. Nepodepsáno.

180. Zahraniční politika a demokracie. Problémy a methody zahraniční politiky československé, Praha, Ministerstvo školství a národnej osvety, 1923.

181. Zahraniční politika a demokracie. Problémy a methody zahraniční politiky československé, Československá republika, 244, 1923, č. 82, 24. 3., s. 1–2. Též in: Zahraniční politika a demokracie. Problémy a metody zahraniční politiky československé. Přednáška, Zahraniční politika, 2, 1923, č. 6, 23. 3., s. 369–386.

182. Slované a západní Evropa. Výňatek z přednášky, Národní kultura, 2, 1923, č. 2–3, 5, 1. 4., s. 43–47, 138–144. Edvard Beneš. (totéž in Problémy Nové Evropy, s. 233–247.

183. Min. Beneš o našem poměru k Polsku, Rusku a Porúří, České slovo, 15, 1923, č. 77, 1. 4., s. 1–2. Nepodepsáno.

184. O garančním paktu. Řeč ve shromáždění Společnosti národů, České slovo, 15, 1923, č. 229, 30. 9., s. 1. Nepodepsáno. Též in: Veliká řeč ministra Beneše o odzbrojení, Tribuna, 5, 1923, č. 228, 30. 9., s. 2. Nepodepsáno.

185. Podzimní zasedání Národního shromáždění zahájeno. Výklad ministra dra Beneše o zahraniční politice, Československá republika, 244, 1923, č. 300, 31. 10., s. 1–4. Nepodepsáno.

186. Ministr Dr. Beneš o zahraniční situaci, Tribuna, 5, 1923, č. 245, 31. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

187. Ministr zahraničních věcí Dr. Beneš o otázce Hohenzollernů, Československá republika, 244, 1923, č. 323, 23. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

188. Poslanecká sněmovna, Tribuna, 5, 1923, č. 274, 23. 11., s. 1–2. Nepodepsáno.

1924

189. Výklad ministra Dra Beneše o československé zahraniční politice a o zahraniční situaci, Československá republika, 245, 1924, č. 37, 7. 2., s. 1–3. Nepodepsáno.

190. Exposé min. Dra Beneše v zahraničním výboru poslanecké sněmovny, Národní osvobození, 1, 1924, č. 6, 7. 2., s. 1–3. Nepodepsáno.

191. Exposé ministra zahraničí Dra Beneše v zahraničním výboru poslanecké sněmovny a senátu, Tribuna, 6, 1924, č. 32, 7. 2., s. 1–4. Nepodepsáno.

192. Min. Dr. Beneš o vstupu Německa do SN. Interview s Neue Freie Presse, Národní osvobození, 1, 1924, č. 164, 16. 7., s. 4.

193. Výklad ministra Dra Beneše o zahraniční situaci, Československá republika, 245, 1924, č. 301, 31. 10., s. 3–4. Nepodepsáno.

194. Výklad ministra Dra Beneše o zahraniční situaci, Národní osvobození, 1, 1924, č. 270, 31. 10., s. 3–4. Nepodepsáno.

195. Výklad ministra Dra Beneše o zahraniční politice, Tribuna, 6, 1924, č. 256, 31. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

196. Výklad ministra Dra Beneše o zahraniční situaci, Československá republika, 245, 1924, č. 347, 18. 12., s. 1–3. Nepodepsáno.

197. Dr. Beneš o otázkách zahraniční politiky, Tribuna, 6, 1924, č. 295, 18. 12., s. 1–2. Nepodepsáno.

198. KUBŮ Eduard, Československo-francouzská spojenecká smlouva a Německo, Historie a vojenství, 49, 2000, č. 3, s. 555–580.

199. Pět let zahraniční politiky československé, Praha: Orbis, 1924.

200. Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československá. Projevy a úvahy z r. 1919–1924, Praha: Melantrich, 1924.

1925

201. Prohlášení dra Beneše k Petit Parisien, Národní osvobození, 2 1925, č. 72, 14. 3., s. 2. Nepodepsáno.

202. Diplomatický boj o zajištění evropské bezpečnosti a o stabilitu míru, Československá republika, 246, 1925, č. 90, 2. 4., s. 1–4. Nepodepsáno.

203. Exposé ministra Dra Beneše. Diplomatický boj o zajištění evropské bezpečnosti a o stabilizaci míru, Národní osvobození, 2, 1925, č. 91, 2. 4., s. 1–3. Nepodepsáno.

204. Exposé ministra zahraničí Dra Beneše v zahraničním výboru Senátu, Tribuna, 7, 1925, č. 78, 2. 4., s. 1–2. Nepodepsáno.

205. Min. Beneš o situaci, České slovo, 17, 1925, č. 111, 13. 5., s. 1–2. Nepodepsáno.

206. Ministr Dr. Beneš o zahraniční situaci, Československá republika, 246, 1925, č. 172, 24. 6., s. 1–4. Nepodepsáno.

207. Exposé min. Dra Beneše v zahraničních výborech posl. sněmovny a Senátu, Národní osvobození, 2, 1925, č. 173, 24. 6., s. 1–2. Nepodepsáno.

208. Debata o zahraniční politice v zahraničně-politickém výboru, Tribuna, 7, 1925, č. 147, 24. 6., s. 1–2. Nepodepsáno.

209. Evropská situace. Ministr Dr. E. Beneš o současných otázkách zahraničně-politických, Československá republika, 246, 1925, č. 270, 4. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

210. Ministr Dr. Beneš o naléhavých otázkách, Národní osvobození, 2, 1925, č. 271, 4. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

211. Z Versailles do Locarna, Tribuna, 7, 1925, č. 231, 4. 10., s. 1. Nepodepsáno.

212. Dr. Beneš o událostech. Význam locarnské konference – o demarchi v Berlíně – O poměru k Francii, Polsku a Rusku, České slovo, 17, 1925, č. 225, 8. 10., s. 1.

213. Výklad ministra Dra Beneše o locarnských smlouvách, Československá republika, 246, 1925, č. 297, 31. 10., s. 1–3. Nepodepsáno.

214. Dr. Beneš o locarnských úmluvách, Národní osvobození, 2, 1925, č. 298, 31. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

215. Nová evropská psychologie, Tribuna, 7, 1925, č. 253, 31. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

216. Min. br. Dr. Beneš československému voličstvu, České slovo, 17, 1925, č. 254, 3. 11., s. 1–2. (Relevantní pasáže o Němcích v ČSR a jejich vládní opozici).

217. Min. Dr. Beneš československému voličstvu. Pokračování, České slovo, 17, 1925, č. 255, 4. 11., s. 2–3. (Relevantní pasáže o Němcích v ČSR a jejich vládní opozici).

218. Min. Dr. Beneš československému voličstvu. Pokračování [3. díl proslovu], České slovo, 17, 1925, č. 256, 5. 11., s. 2.

219. Rok Společnosti národů, Tribuna, 7, 1925, č. 306, 31. 12., s. 1. Nepodepsáno.

220. Locarno a Svaz národů. O konferenci locarnské. Locarnská ujednání. Úmluva o společnosti národů. Smlouva francouzsko-československá. Československé otázky sv. 3, Praha: Orbis, 1925.

1926

221. Nový projev ministra zahraničních věcí Dra Beneše o maďarské penězokazecké aféře, Československá republika, 247, 1925, č. 63, 4. 3., s. 1–3. Nepodepsáno.

222. Ministr Beneš odpovídá Bethlenovi, Národní osvobození, 3, 1926, č. 63, 4. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.

223. Souvislost mezi falšováním našich korun a frank dokázán, Tribuna, 8, 1926, č. 54, 4. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.

1927

224. Výklad ministra Dra Beneše o současných zahraničních otázkách, Československá republika, 248, 1927, č. 29, 4. 2., s. 2. Nepodepsáno.

225. Zahraničně-politická situace, Národní osvobození, 4, 1927, č. 34, 4. 2., s. 1–2. Nepodepsáno.

226. Ministr Dr. Beneš o jednání s Vatikánem a o maďarské propagandě, Československá republika, 248, 1927, č. 255, 27. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

227. Mírová zahraniční politika, Národní osvobození, 4, 1927, č. 297, 27. 10., s. 1. Nepodepsáno.

228. Projev ministra Dra Beneše v zahraničním výboru, Tribuna, 9, 1927, č. 253, 27. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

1928

229. Výklad ministra zahraničních věcí Dra Beneše o mezinárodní situaci, Československá republika, 249, 1928, č. 135, 7. 6., s. 1–3. Nepodepsáno.

230. Ministr Dr. Ed. Beneš o mezinárodní situaci, Národní osvobození, 5, 1928, č. 157, 7. 6., s. 3–4. Nepodepsáno.

231. Ministr Dr. Beneš o světové politické situaci, Tribuna, 10, 1928, č. 134, 7. 6., s. 1–2. Nepodepsáno.

232. Exposé zahr. Ministra Dra Edvarda Beneše přednesené v zahraničním výboru poslanecké sněmovny a Senátu 6. června 1928, Zahraniční politika, 7, 1928, 1 díl., s. 585–592. Nepodepsáno.

233. Výklad ministra Dra Beneše o mezinárodní situaci, Československá republika, 249, 1928, č. 238, 5. 10., s. 1–2. Nepodepsáno.

234. Výklad Dra Beneše o zahran. situaci, Národní osvobození, 5, 1928, č. 276, 5. 10., s. 3–4. Nepodepsáno.

235. Výklad ministra Dra Beneše, Tribuna, 10, 1928, č. 236, 5. 10., s. 1. Nepodepsáno.

236. Československo a jeho snahy o konsolidaci střední Evropy, České slovo, 20, 1928, č. 285, 6. 12., s. 2. Nepodepsáno.

1929

237. Výklad ministra zahraničních věcí dra Beneše o mezinárodní situaci. [Zahraniční výbor poslanecké sněmovny dne 5. června], Československá republika, 250, 1929, č. 134, 6. 6., s. 2.

238. O reparacích a hospodářské spolupráci. [Výklad o mezinárodní situaci v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 5. června], Národní politika. Vydání pro Prahu, 47, 1929, č. 155, 6. 6., s. 1–2.

239. Ministr dr. Beneš o zahraničních otázkách. Projev v zahraničním výboru poslanecké sněmovny, Národní osvobození, 6, 1929, č. 155, 6. 6., s. 3.

240. Československo. Národní shromáždění. Nový projev ministra dra Beneše o zahraničních otázkách. [Odpovědi na kritiku československé politiky zahraniční v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 20. června], Československá republika, 250, 1929, č. 147, 21. 6., s. 2–3.

241. Ministr dr. Beneš v zahraničním výboru poslanecké sněmovny. [Výklad o otázce minorit a reparací dne 20. června], Národní politika. Vydání pro Prahu, 47, 1929, č. 170, 21. 6., s. 2.

242. Pevná linie naší reálné zahraniční politiky. Odpověď ministra zahraničních věcí dra Beneše na dotazy, přednesené ve schůzi zahraničního výboru posl. sněmovny dne 19. června, Národní osvobození, 6, 1929, č. 170, 21. 6., s. 3.

243. Dohody podepsané v Haagu a Paříži, Zahraniční politika. Sborník pro studium mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních, IX, 1930, s. 563–569.

244. [BENEŠ Edvard], Za ideu demokracie a míru, České slovo. Ústřední orgán Čsl. strany národně-sociální, 21, 1929, č. 241, 15. 10., s. 2–3.

245. Obrovská voličská schůze dra Beneše a F. Zemínové v Příbrami, České slovo. Ústřední orgán Čsl. strany národně-sociální, roč. 21, 1929, č. 241, 15. 10., s. 5.

1930

246. Výklad ministra dra Beneše o úpravě reparačního problému. [Předneseno v poslanecké sněmovně a senátu dne 30. ledna. „Těsnopisecká zpráva o 12. schůzi poslanecké sněmovny“; „Těsnopisecká zpráva o 13. schůzi senátu“], Československá republika, 251, 1930, č. 27, 31. 1., s. 1–3.

247. Ministr zahraničí dr. Beneš o reparačním jednání v Haagu. [Výklad v poslanecké sněmovně a senátu dne 30. ledna. „Těsnopisecká zpráva o 12. schůzi poslanecké sněmovny“; „Těsnopisecká zpráva o 13. schůzi senátu“], Národní politika. Vydání pro Prahu, 48, 1930, č. 30, 31. 1., s. 1–2.

248. Min. Beneš předkládá parlamentu bilanci jednání v Haagu. „Vykonali jsme na 100 procent svou vlasteneckou povinnost,“ [Výklad v poslanecké sněmovně dne 30. ledna], Národní osvobození, 7, 1930, č. 30, 31. 1., s. 1, 3–4.

249. BENEŠ Edvard, Před konferencí Malé dohody, Národní osvobození, 7, 1930, č. 157, 8. 6., s. 1, 3.

249. Výklad ministra dra Beneše o zahraniční situaci. Deprese v mezinárodní situaci. – Poválečné problémy vnitropolitické. – Světová hospodářská krise. – Všeobecná konference odzbrojovací. – Síla Malé dohody. – Pro demokracii. [Předneseno v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 15. října], Československá republika, 251, 1930, č. 244, 16. 10., s. 1–2.

250. Dr. Ed. Beneš o zahraničních problémech. [Výklad o hospodářské krizi v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 15. října], Národní politika. Vydání pro Prahu, 48, 1930, č. 285, 16. 10., s. 1.

251. Situace v Evropě – Společnost národů a Československo. Exposé p. min. zahr. věcí Dra Ed. Beneše, přednesené v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 15. října 1930, Zahraniční politika. Sborník pro studium mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních, 9, 1930, s. 1096–1104.

252. Osud Evropy. Německo klíčem k situaci. Interview s československým ministrem zahraničních věcí dr. Eduardem Benešem, Národní osvobození, 7, 1930, č. 327., 28. 11., s. 1. [V tomto deníku vyšel článek v českém překladu].

253. John ELLIOTT, Edouard Benes Predicts Europe Will Limit Arms. Czech Foreign Minister Says War Danger Slight in Interview at Prague. Hopes for Union of Powers. Expects Treaty of Versailles to Remain Unamended, New York Herald Tribune, 43, 1930, 30. 11., s. 3.

254. BENEŠ Eduard Dr., Tschechoslowakischer Aussenminister, Tschechoslowakei und Deutschland, Sonderschrift des Berliner Tageblatt, 1, 1930, č. neuvedeno, 19. 12., s. 1–2.

255. BENEŠ Edvard, Je možný trvalý mír? Vánoční úvaha o pacifismu, Národní osvobození, 7, 1930, č. 353, 25. 12., s. 3–4.

1931

256. Je možný trvalý mír?, Praha 1931.

257. BENEŠ Edvard, Má paneuropeismus budoucnost? České slovo, 23, 1931, č. 1, 1. 1., s. 1.

258. BENEŠ Edvard, Vstup do nového období evropské politiky, Národní politika. Vydání pro Prahu, 49, 1931, č. 1, 1. 1., s. 1–2.

259. ELLIOTT John [vedl rozhovor], Benes Weathers Efforts of Foes To Oust Him From 12-Year Rule Of Czechoslovak Foreign Policy. Minister Has Made Himself Virtually Indispensable Despite His Lack of Compelling Personality and Fierce Opposition From Chauvinistic Group, New York Herald Tribune, 44, 1931, 6. 1., s. 18.

260. NEWMANN W. Polson [vedl rozhovor], Germany the Key of the New Europe, Literary Digest, 1931, č. neuvedeno, 17. 1., s. 12–13.

261. Prohlášení ministra dra Beneše o plánu německo-rakouské celní unie. [Zahraniční výbor poslanecké sněmovny dne 26. března], Československá republika, 252, 1931, č. 74, 27. 3., s. 1.

262. Ministr dr. Beneš o celní unii německo-rakouské. [Výklad v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 26. března], Národní politika. Vydání pro Prahu, 49, 1931, č. 86, 27. 3., s. 1.

263. Min. dr. Beneš německo-rakouské celní unii. Proč nemůžeme tento plán přijmout. Rozhodnutí padne v Ženevě. Jednotný názor Malé dohody. [Prohlášení v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 26. března], Národní osvobození, 8, 1931, č. 86, 27. 3., s. 1–2.

264. BENEŠ Edvard, Celní unie zbavila by nás svobody politického pohybu, České slovo, 23, 1931, č. 97, 24. 4., s. 2–3.

265. Nový výklad min. Beneše o plánu německo-rakouské celní unie. [Exposé v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 23. dubna], Československá republika, 252, 1931, č. 97, 24. 4., s. 1–2.

266. Exposé zahran. ministra dra Beneše. V zahraničním výboru poslanecké sněmovny a potom též senátu přednesl včera dr. Beneš exposé o plánu celní unie německo-rakouské …, Národní politika. Vydání pro Prahu, 49, 1931, č. 113, 24. 4., s. 1–2.

267. Exposé zahraničního ministra dra Beneše v zahraničním výboru 23. dubna. Odezva německo-rakouské akce, Národní osvobození, 8, 1931, č. 113, 24. 4., s. 1, 3.

268. Anšlus či nová Evropa? Obsah exposé p. ministra zahr. věcí Dra Ed. Beneše v zahraničním výboru poslanecké sněmovny a senátu dne 23. dubna 1931, Zahraniční politika. Sborník pro studium mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních, 10, 1931, s. 357–361.

269. Beneš odpovídá kritikům. Pohotovost od prvního okamžiku. – Malá dohoda do nové hospodářské i politické spolupráce. – Chceme se dohodnout se všemi, České slovo, 23, 1931, č. 109, 9. 5., s. 1–2.

270. Pro sjednocenou Evropu. Závěrečný projev ministra dra Beneše v rozpravě zahraničního výboru senátu. [Dne 7. května], Československá republika, 252, 1931, č. 109, 9. 5., s. 2.

271. Ministr dr. Beneš o plánu německo-rakouské celní unie. [Odpověď kritikům v zahraničním výboru senátu dne 7. května], Národní politika. Vydání pro Prahu, 49, 1931, č. 128, 9. 5., s. 1.

272. Ministr dr. Beneš o významu poslední konference Malé dohody. Projev na schůzi zahraničního výboru senátu 7. května, Národní osvobození, 8, 1931, č. 128, 9. 5., s. 1, 3.

273. Výklad ministra dra Beneše o mezinárodní situaci. [Zahraniční výbory poslanecké sněmovny a senátu dne 20. října], Československá republika, 252, 1931, č. 245, 21. 10., s. 1–2.

274. Ministr dr. Beneš o hospodářské krisi a našich poměrech. [Výklad v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 20. října], Národní politika. Vydání pro Prahu, 49, 1931, č. 288, 21. 10., s. 1–2.

275. Svět v nesnázích a postavení Československa. Výklad ministra dra Beneše v zahraničních výborech N. S., Národní osvobození, 8, 1931, č. 288, 21. 10., s. 1, 3–4.

276. BENEŠ Edvard, Odzbrojovací konference se blíží, Národní osvobození, 8, 1931, č. 295, 28. 10., s. 1.

277. Die Tschechoslowakei und die wirtschaftliche Krise, Reforma. Ústřední deník Českoslov. Živnostensko-obchodnické strany středostavovské, roč. neuveden, 1931, číslo neuvedeno, 24. 12., nestránkováno, 2. příloha.

278. Edvard BENEŠ, Československo a hospodářská krize, Reforma. Ústřední deník Českoslov. Živnostensko-obchodnické strany středostavovské, roč. neuveden, 1931, číslo neuvedeno, 25. 12., nestránkováno, 2. příloha.

279. Edvard BENEŠ, La crise économique et la Tchécoslovaquie, Reforma. Ústřední deník Českoslov. Živnostensko-obchodnické strany středostavovské, roč. neuveden, 1931, číslo neuvedeno, 25. 12., nestránkováno, 2. příloha.

1932

280. BENEŠ Edvard, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Praha 1932.

281. Boj o vyšší politickou kulturu národa. Reč Dr. Edvarda Beneše na přátelském večeru důvěrníků Velké Prahy československé strany národně-socialistické, dne 22. ledna 1932, Praha 1932.

282. BENEŠ Edvard, Demokratická armáda, pacifismus a zahraniční politika, Otázky časové sv. 16., Praha 1932. [Relevantní pasáže o nutnosti obrany státu proti vnějšímu nepříteli a jmenovitě Německu.]

283. BENEŠ Edvard, La France et la Nouvelle Europe, Paris 1932.

284. Pierre JEANNERET, Vue sur l´Europe centrale, l´Oeuvre, 1932, č. 5946, 11. 1., s. 3.

285. Pierre JEANNERET, Vue sur l´Europe centrale. Chez Monsieur Bénes, l´Oeuvre, 1932, č. 5948, 13. 1., s. 3.

286. BENEŠ Edvard, Začneme se znovu bíti o hospodářskou unii evropských států, Národní osvobození, 9, 1932, č. 14, 14. 1., s. 1–2.

287. Výklad ministra dra Beneše o zahraniční situaci. Tři velké problémy: čínsko-japonský konflikt, odzbrojovací konferenci a hospodářská spolupráce Střední Evropy. – Stanovisko Československa a jeho politická a hospodářská situace. [Exposé v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 22. března], Československá republika, 253, 1932, č. 71, 23. 3., s. 1–3.

288. Ministr zahraničí dr. Beneš o rozporu čínsko-japonském, odzbrojovací konferenci a spolupráci států středoevropských. [Exposé v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 22. března], Národní politika. Vydání pro Prahu, 50, 1932, č. 83, 23. 3., s. 1.

289. Vyhlídky jednání o středoevropskou spolupráci. [Výklad min. Beneše v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 22. března], Národní osvobození, 9, 1932, č. 83, 23. 3., s. 1–2.

290. BENEŠ Eduard, The League of Nations: Successes and Failures, Foreign Affairs, 11, 1932, č. 1, říjen, s. 66–80.

291. BENEŠ Edvard, Krise Společnosti národů. Společnost národů potřebuje zdokonalení. Její největší úkol: odzbrojení, České slovo, 24, 1932, č. 233, 2. 10., s. 1–2.

292. Das Versagen des Völkerbundes. Eine Kritik Dr. Beneš?s, Bohemia, 105, 1932, č. 233, 2. 10., s. 2.

293. The New Governmentin Czechoslovakia, Economist, 1932, č. 4654, s. 825.

294. Ministr zahraničí dr. Beneš o dozvucích poválečné krise. [Exposé v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 7. listopadu], Národní politika. Vydání pro Prahu, 50, 1932, č. 309, 8. 11., s. 1.

295. BENEŠ Edvard, Mezinárodní situace republiky je pevnější než kdykoliv jindy. [Zahraniční výbory poslanecké sněmovny a senátu dne 7. listopadu], Národní osvobození, 9, 1932, č. 309, 8. 11., s. 1–2.

296. BENEŠ Edouard, Le dilemme européen: la guerre ou la Paix? Exposé du ministre des affaires étrangeres 1er novembre 1932, Sources et documents tchécoslovaques, n° 19, Praha 1932.

297. Zahraniční výbor. Odpovědi ministra dra Beneše. [Zahraniční výbor poslanecké sněmovny dne 9. listopadu], Národní politika. Vydání pro Prahu, 50, 1932, č. 311, 10. 11., s. 2.

298. Ministr Beneš odpovídá poslancům, Národní osvobození, 9, 1932, č. 311, 10. 11., s. 3–4.

299. BENEŠ Edvard, Rozvrat Evropy, Národní osvobození, 9, 1932, č. 355, 25. 12., s. 1–2.

300. BENEŠ Edvard, Jaké jsou naděje míru? Odzbrojovací konference a politika Malé dohody, České slovo, 24, 1932, č. 304, 25. 12., s. 2.

1933

301. Ministr Beneš o zásadách zahraniční politiky. Cizího nic nebereme, vlastního nic nedáme, České slovo. Ústřední orgán čs. strany národně sociální, 25, 1933, č. 13, 15. 1., s. 3–4.

302. Benešova obrana a kritika Svazu národů, Národní osvobození, roč. 10, 1933, č. 13, 15. l., s. 1, 4.

303. Beneš o „zklamání ze Společnosti národů“ …, Právo lidu, 42, 1933, č. 13, 15. 1., s. 1–2.

304. Ministr dr. Beneš o soudobých dějích v zahraničí. [Exposé o Organizačním paktu Malé dohody a o momentálním stavu mezinárodní politiky v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 1. března], Národní politika. Vydání pro Prahu, 51, 1933, č. 61, 2. 3., s. 1–2.

304. Do rozhodujícího roku. [s. 1, závěr exposé] Do poslední bitvy o svůj stát. [s. 2–3] [o Organizačním paktu Malé dohody a o momentálním stavu mezinárodní politiky předneseno v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu dne 1. března], Lidové noviny, 41, 1933, č. 111, 2. 3., s. 1, 2–3.

305. Proč došlo k Paktu Malé dohody? Výklad min. dr. Beneše v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 1. března, Národní osvobození, 10, 1933, č. 52, 2. 3., s 1–2.

306. BENEŠ Edvard, The Pact of Four and the Problem of Revision. The Struggle for Democracy in European World Policy, The Central European Observer, 11, 1933, Nr. 9, 28. 4., s. 147–156.

307. Dr. Beneš über politische, wirtschaftliche und soziologische Probleme Deutschlands, Österreichs und der Tschechoslowakei, über die Judenfrage, über humanistisch-liberale Staatsgrundsätze, Die Wahrheit, 12, 1933, č. 12, 15. 6., s. 5–7. Překlad: Dr. Ed. Beneš o německém problému a židovské otázce, Národní osvobození, 10, 1933, č. 138, 14. 6., s. 2.

308. Beneš über Oesterreich, Prager Tagblatt, 58, 1933, č. 138, 14. 6., s. 2.

309. BENEŠ Edvard, V Československu rovnost pro všechny bez rozdílu, České slovo, 25, 1933, č. 139, 14. 6., s. 1.

310. „Sind Sie Glücklich Herr Ministr?“, Prager Tagblatt, 58, 1933, č. 154, 4. 7., s. 4.

311. BENES Edward, New Hope for Austria, Collaboration in Danubia, A Political Truce Suggested By Dr. Edward Benes (Foreign minister of Czechoslovakia), The Observer, [33], 1933, 3. 9., s. 1–2.

312. BENEŠ Edvard, Po patnácti letech. Jsme na mapě a zůstaneme tam. Silni a klidni, České slovo, 25, 1933, č. 254, 28. 10., s. 1–2.

313. Ministr dr. Beneš o poměrech zahraničních. [Výklad v zahraničních výbor poslanecké sněmovny a senátu dne 31. října], Národní politika. Vydání pro Prahu, 51, 1933, č. 299, 1. 11., s. 1–2.

314. Výklad min. Beneše o mezinárodní situaci. Evropa ve stínu německé kontrarevoluce. [Výklad v zahraničním výboru poslanecké sněmovny dne 31. října], Národní osvobození, 10, 1933, č. 255, 1. 11., s 1–2.

315. Rok 1934 bude pohnutý. Příští dva, tři roky rozhodnou o příštím osudu Evropy. Ministr Beneš věří v konečný úspěch Československa [s. 1] Připravme se na všechny možnosti. Výklad ministra dra Beneše. Situace je vážná, ale má některé výhody. Nutnost vybudovat hospodářskou Malou dohodu. – Poměr k Vatikánu dobrý. [s. 2] [Výklad v zahraničních výbor poslanecké sněmovny a senátu dne 31. října], Lidové noviny, 41, 1933, č. 547, 1. 11., s. 1, 2.

316. KNICKERBOCKER Hubert R., „Will War come in Europe?“, London: John Lane the Bodley Head LTD., 1934. Vyšlo v českém překladu:KNICKERBOCKER Hubert R., Bude válka v Evropě?, Mor. Ostrava: Julius Kittl, 1934.

1934

317. BENEŠ Edvard, Boj o mír a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech 1924–1933, Praha 1934.

318. Edvard BENEŠ, Nová fáze v boji o evropskou rovnováhu, [Praha: s. n.] 1934.

319. BENEŠ Edvard, Reč ke Slovákom. O našej národnej prítomnosti a budúcnosti, Bratislava 1934.

320. BENEŠ Edvard, Les trois ages de l´Europe, časopis Vu, ročník neuveden, 1934, n°. 303, 3. 1., s. 12–14.

321. BENES Eduard, Can Europe Unite?, The Christian Science Monitor (Boston), [27], 1934, 21. 3., s. 1–2.

323. Émile SCHREIBER, Trois entretiens sur la démocratie, II. Avec M. Édouard Benes, ministres des affaires étrangeres de Tchécoslovaquie, l´Illustration. Journal Universel, 1934, č. 4757, 5. 5., s. 2–3.

324. Die ČSR. Wird Juden unterstützen. Gespräch des Morgen-Korrespondenten mit Aeussernminister Dr. Beneš wegen Čechisch-Polnische Beziehungen und wegen der Judenfrage, Der Najer Morgen Tagblatt, 31, 1934, č. 111, 11. 5., s. 2.

325. BENES Eduard, Can Europe Unite? The Christian Science monitor, 1934, 21. 5.

326. Unterredung mit Minister Benesch, Berliner Lokal-Anzeiger, 52, 1934, č. 290, 22. 6., s. 1–2.

327. BENEŠ Edvard, Smysl bukurešťských porad. Malá dohoda za svobodu a mír. Rozhovor s ministrem dr. Benešem, České Slovo, 26, 1934, č. 144 (2. vydání), 23. 6. 1934, s. 1.

328. BENEŠ Edvard, Cesta z evropského chaosu. Nejkritičtější doba už je za námi. Zachováme spolupráci levice s pravicí i spolupráci s Němci, Národní osvobození, 11, 1934, č. 162, 14. 7., s. 3.

329. Výklad ministra zahraničních věcí dr. Ed. Beneše. [Řeč v poslanecké sněmovně dne 6. listopadu], Národní politika. Vydání pro Prahu, 52, 1934, č. 307, 7. 11., s. 2.

330. S Francií, Malou dohodou a Ruskem. Prohlášení ministra Beneše, [Předneseno v poslanecké sněmovně a senátu dne 6. listopadu], Lidové noviny, 42, 1934, č. 560, 7. 11., s. 2.

331. BENEŠ Edvard, Svět vidí v naší politice jeden z jasných bodů v evropské situaci. [Řeč v poslanecké sněmovně dne 6. listopadu], Národní osvobození, 11, 1934, č. 261, 7. 11., s 1.

332. BENEŠ Edvard, Československo a Polsko. Je nebo není možná vzájemná dohoda?, Národní politika. Vydání pro Prahu, 52, 1934, č. 320, 20. 11., s. 1–2; č. 321,  21. 11., s. 1–2.

333. BENEŠ Edvard, Mezinárodní situace a Malá dohoda, Národní osvobození, 11, 1934, č. 288, 8. 12., s. 1.

1935

334. BENEŠ Edvard, l´Avenir de la Société des Nations, Bibliotheque internationale de Philosophie, vol. I. No 4, Praha 1935.

335. BENEŠ Edvard, Francie a Nová Evropa, Essay o duchovní krisi poválečného evropského člověka, Praha 1935.

336. BENEŠ Edvard, Jak pracovat pro mír. Sbírka přednášek a rozprav – Extense československých vysokých škol v republice československé, Řada I. sv. 13, Praha 1935.

337. Dr. Beneš an die deutsche Minderheit. Gleiche unter gleichen. Aber nur auf Grundlage der Demokratie. Autoritäres Regime untragbar. [Výtah z projevu Edvarda Beneše předneseného dne 29. dubna 1935 v Teplicích k německých učitelům], Prager Presse, 15, 1935, č. 117, 30. 4., s. 1–2.

338. Dr. Beneš: Prožíváme nové mládí. Projev k berlínským zahraničním novinářům …, České slovo, 27, 1935, č. 141, 19. 6., s. 4.

339. Beneš: Budoucnost patří nové demokracii…, České slovo, 27, 1935, č. 146 (2. vydání), 25. 6., s. 1.s. 189

340. BENES Édouard – VANDERVELDE, Émile, Le 10eme anniversaire de Locarno, Marianne, 3, 1935, č. 156, 16. 10., s. 3.

341. Nemusíme se obávat dalšího vývoje evropských poměrů. Z projevu ministra dr. Beneše ve včerejším Národním shromáždění, Národní politika. Vydání pro Prahu, 53, 1935, č. 304, 6. 11., s. 1–2.

342. Pevná a vášnivá víra v evropském poslání Československa. Závěry a výhled zahraničního výkladu dra Beneše [s. 1] Historické rozhodování o míru Evropy. [Výklad ministra dra Beneše před oběma sněmovnami 5. listopadu], Lidové noviny, 43, 1935, č. 554, 6. 11., s. 1, 2–3.

343. Budeme-li pevní, věrni svému poslání, nebudeme nikdy sami. [Výklad v poslanecké sněmovně a senátu k habešskému konfliktu, k poměru ČSR k Německu apod. dne 5. listopadu, Národní osvobození, 12, 1935, č. 258, 6. 11., s 1.

344. Šest ministrů mluví v parlamentě jeden den. Projevy ministrů k rozpočtu ve výborech sněmovny. Odpověď dra Beneše henleinovcům. Optimistický tón ve výkladech hospodářských ministrů. [Projev dra Beneše v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny dne 26. listopadu], Lidové noviny, 43, 1935, č. 593, 27. 11., s. 2.

345. Beneš odmítá henleinovské kritiky. Polská nota se studuje. [Projev v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny dne 26. listopadu], Národní osvobození, 12, 1935, č. 276, 27. 11., s 1.

346. Dr. Beneš potvrzuje přijetí polské noty, Národní noviny, 11, 1935, č. 323, 27. 11., s. 1.

347. BENEŠ Edvard, „Sechzig Jahre „Prager Tagblatt“, Prager Tagblatt, 60, 1935, č. 292, 15. 12, Beilage V. Zur Jubiläumsnummer des „Prager Tagblatt“, s. 1.

1936

348. Die Kunst als Brücke. Präsident Dr. E. Beneš im Neuen Deutschen Theater. Prager Presse, 16, 1936, č. 13, 14. 1., s. 1.

349. Prezident republiky k německým novinářům, Národní osvobození, 13, 1936, č. 65, 17. 3., s. 1. Otištěno též: Němečtí novináři u prezidenta Beneše, Právo lidu, 45, 1936, č. 65, 17. 3., s. 3, a v dalších listech.

350. Kultury se nesmí zneužívat k politice, Lidové noviny, 44, 1936, č. 158, 27. 3., s. 3. Otištěno též: Herder als Vorbild, Prager Presse, 16, 1936, č. 87, 27. 3., s. 2, a v dalších listech.

351. Ochodnictvo u prezidenta republiky dr. Ed. Beneše, Národní střed, 18, 1936, č. 90, 16. 4., s. 4. Projev publikován ve výtahu.

352. Unser Staat ist demokratisch und wird demokratisch bleiben, Sozialdemokrat, 16, 1936, č. 99, 26. 4, s. 2. Otištěno též: Verständigung – der Weg. Präsident dr. Beneš an die deutschen Arbeiter, Prager Presse, 16, 1936, č. 118, 28. 4., s. 3, a v dalších listech.

353. Czechs Prepared For Europe War. But President Benes Feels There Will Be No Conflict for Years to Come. (By Charles Recht, Special Correspondent N. Y. Post). New York Evening Post, 2. 5. 1936.

354. Německá sociálně demokratická mládež pro republiku a demokracii, Národní osvobození, 13, 1936, č. 129, 3. 6., s. 2. Otištěno též: Prezident republiky německé mládeži, Lidové noviny, 44, 1936, č. 277, 3. 6., s. 2.

355. Au chateau de Prague. Avec le Président Benes, L'Écho de Paris, 52, 1936, č. 20 682, 2. 6., s. 1–2. (Čs. denní tisk přinesl rozhovor jen ve zkrácené podobě, např. České slovo, A-Zet či Prager Presse, 3. 6. 1936).

356. Jižní Morava uvítala nadšeně prezidenta Beneše, Lidové noviny, 44, 1936, č. 298, 15. 6., s. 2–3.

357. Triumfální jízda pana prezidenta Moravou. V Mikulově, Národní osvobození, 13, 1936, č. 140, 16. 6., s. 3–4.

358. Prezidentova víra v dorozumění s Němci, Lidové noviny, 44, 1936, č. 304, 18. 6., s. 1.

359. Der Staatspräsident über deutsche Kulturfragen, Deutsche Landpost, 18, 1936, č. 145, 26. 6., s. 1. (V dalších listech vyšel projev většinou krácený nebo redakčně upravený).

360. Edvard BENEŠ, Problémy Československa, Praha 1936, s. 5–23.

361. Poselství a projevy prezidentů Československé republiky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Hodonín 1938, s. 53–68.

362. T. R. YBARRA, Certified Czech, Collier's, 12. 9. 1936, s. 25, 56 a 57.

363. Politické dožínky německých agrárníků, Národní osvobození, 13, 1936, č. 227, 30. 9., s. 2.

364. Prezident Beneš o mezinárodní situaci, Lidové noviny, 44, 1936, č. 526, 20. 10. s. 2.

365. Prezident Beneš o mezinárodní situaci, Lidové noviny, 44, 1936, č. 526, 20. 10. s. 2. Otištěno též: Prezident republiky o mezinárodní situaci, Venkov, 31, 1936, č. 244, s. 2, 20. 10., a v dalších listech.

366. Der Herr Staatspräsident spricht zu uns, Sudetendeutsche Schule, 11, 1936, č. 3, 28. 10., s. 1. Podpis otištěn jako faksimile.

367. Prezident Beneš pro větší podporu německé kultury v ČSR, Národní politika, 54, 1936, č. 311, 12. 11., s. 1. Otištěno též: Friede und geistige Freiheit, Prager Presse, 16, 1936, č. 310, 13. 11., s. 6, a v dalších listech.

368. Henry C. WOLFE, At Europe´s crossroads, The New York Times Magazine, roč., 1936, č. XX, 15. 11., s. 8 a 20.

369. Prezident dr. Beneš k německým učitelům: Německá škola v ČSR nesmí být kopií škol zahraničních, Právo lidu, 45, 1936, č. 270, 20. 11., s. 1. Otištěno též: Erziehung zum Frieden. Prager Presse, 16, 1936, č. 317, 20. 11., s. 1, a v dalších listech.

370. Charles, HODGES, Czechoslovakia´s Choice. (A Democracy Battles Europe´s Fascist Waves), Current History, vol. XLV, 1936, No. 3, s. 75–80.

371. Die Deutsche Musikakademie beim Präsidenten der Republik, Prager Presse, 16, 1936, č. 339, 12. 12., s. 2, a v dalších listech. Zprávu v obdobném znění přinesla také např. Bohemia – Vorsprache der Musikakademie bei dr. Beneš, Deutsche Zeitung Bohemia, 109, 1936, č. 289, 12. 12., s. 3.

372. Vánoční projev prezidenta republiky dr. E. Beneše. (Pronesen v rozhlase dne 24. XII. 1936), Zahraniční politika. Sborník pro studium mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních, Praha 1936, s. 721–725.

1937

373. Tchécoslovaquie. Dictionnaire diplomatique, (Publié par l‘Académie diplomatique internationale), Supplément III, Paris 1937.

374. Sozialdemokratische Kulturarbeiter beim Präsidenten, Sozialdemokrat, 17, 1937, č. 38, 13. 2., s. 3.

375. Evropské válce lze zabránit, Svornost, 62, 1937, č. 129, 14. 2.

376. Durch Kunst zur nationalen Verständigung, Prager Presse, 17, 1937, č. 114, 25. 4., s. 4.

377. Pan prezident v Německém divadle, Národní osvobození, 14, 1937, č. 106, 6. 5., s. 7. Otištěno též: Durch Kunst zu nationaler Verständigung. Präsident Dr. Beneš an die tschechische Jugend im Neuen Deutschen Theater, Prager Presse, 17, 1937, č. 124, 6. 5., s. 2.

378. Der Wunsch des Präsidenten. Ueberbrückung der nationalen und sozialen Gegensätze, Deutsche Zeitung Bohemia, 110, 1937, č. 144, 20. 6., s. 1.

379. Sven AURÉN, Europas folk maste fostras att tänka europeiskt, Hufvudstadsbladet, 73, 1937, č. 181, 10. 7., s. 5.

380. Frank KNOX, Benes Talks of War and Peace, The Chicago Daily News, 15. 7. 1937.

381. Deutschland und die Tschechoslovakei. Ein Beitrag zu einer historisch-politischen Diskussion, Prager Presse, 15. 8., 18. 8., 20. 8., 22. 8., 25. 8., 27. 8., 29. 8., 1. 9. a 3. 9. 1937. Von X. Y.

382. Die Tschechoslovakei auf der Friedenskonferenz und unsere Minderheiten. Ein Beitrag zu einer historisch-politischen Diskussion, Prager Presse, 6. 10., 8. 10., 9. 10., 10. 10., 12. 10. a 14. 10. 1937. Von X. Y.

383. Roman FAJANS, Prezydent Czechosłowacji o dzisiejszym stanie Evropy. Rozmowa z drem Edwardem Beneszem, Kurjer Warszawski, 117, 1937, č. 306, 7. 11., s. 7.

384. La Tchécoslovaquie et ses minorités, Le Soir, 26. 11. 1937. Pod stejným názvem bylo otištěno též v listu L 'Oeuvre, 18. 12. 1937.

385. Douglas REED, Disgrace abounding, London 1945, s. 55–60.

1938

386. 50 Jahre Neues Deutsches Theater. Der Präsident der Republik bei der Jubiläumsvorstellung. Prager Presse, 18, 1938, č. 5, 6. 1., s. 3, a v dalších listech.

387. Frontkämpfer-Empfang auf der Prager Burg. Die Vertreter des Verbandes „Der Heimat Söhne im Weltkriege“ beim H. Präsidenten der Republik, Der Feldkamerad. Offizielles Nachrichtenblatt der Unterst.-Vereine „Der Heimat Söhne im Weltkriege“ im Gau Komotau, 5, 1938, č. 2, Feber-Folge. V denním tisku vyšel projev většinou krácený nebo redakčně upravený (téměř v úplnosti v češtině např. Prezident republiky k německým frontovým bojovníkům, Národní osvobození, 15, 1938, č. 43, 20. 2., s. 6).

388. Důvěra v konečné vítězství demokraticko-humánních myšlenek, Národní osvobození, 15, 1938, č. 42, 19. 2., s. 5. Otištěno též: Präsident Dr. Beneš: Die humanistische Demokratie wird siegen! Prager Presse, 18, 1938, č. 49, 19. 2., s. 1, a v dalších listech.

389. Prezident republiky o 18. únoru, Právo lidu, 47, 1938, č. 42, 19. 2., s. 2. Otištěno též: Prezident republiky o usnesení z 18. února m. r.: Akt, který zavazuje všechnu politiku v tomto státě, Národní osvobození, 15, 1938, č. 42, 19. 2., s. 2, a v dalších listech.

390. Only a Little Country, but... We Fear Nothing. Czechoslovakia´s President Discusses Europe with A. L.Easterman, Daily Herald, 28. 2. 1938.

391. Prezident Beneš stojí pevně na požadavku nedotknutelnosti ČSR, New-Yorské listy, 64, 1938, č. 76, s. 1, 1. 3., a v dalších krajanských listech.

392. Prezident republiky o aktivismu německé mládeže, Národní osvobození, 15, 1938, č. 53, 4. 3., s. 1. Otištěno též: Der Staatspräsident über den Aktivismus der deutschen Jugend, Sozialdemokrat, 18, 1938, č. 53, 4. 3., s. 3, a v dalších listech.

393. Richard KEANE, President Benes Discusses German Demands. Czechoslovakia Will Not Treat With Berlin on Minorities, The Sunday Times, 6. 3. 1938.

394. Gleiches Recht – selbstverständlich. Dr. Beneš an die deutschen Sozialdemokraten, Prager Presse, 18, 1938, č. 77, 19. 3., s. 3.

395. Der neue Humanismus und seine Aufgaben, Neue Erziehung, 8, 1938, č. 5–6, s. 38. Otištěno též: Prezident o humanitě. Vzkaz k pedagogickému týdnu německých učitelů, Lidové noviny, 46, 1938, č. 191, s. 2, 15. 4., a v dalších listech.

396. Dvacet let československé branné moci. Výsledky její práce a úkoly budoucnosti, in: Dvacet let československé armády v osvobozeném státě, Silvestr Bláha – Rudolf Medek (red.), Praha 1938, s. 11–20.

397. Für Beruhigung und Versöhnung, Prager Presse, 18, 1938, č. 142, 2. 6., s. 1. Nepodepsáno.

398. Op bezoek bij president Benesj van Tsjechoslowakije. Het Algemeen Handelsblad, 2. 6. 1938. (Z čs. tisku přineslo tento projev téměř v úplnosti Národní osvobození – viz Prezident dr. Beneš o válce a míru, Národní osvobození, 15, 1938, č. 139, 15. 6., s. 1).

399. M. Benes, président de la République tchécoslovaque, nous déclare: Les moments les plus difficiles sont passés. Je sais persuadé que la paix sera sauvegardée. (De notre envoyé spécial Jules Sauerwein), Paris-soir, 3. 6. 1938, s. 1 a 7.

400. Um das neue Präsidium der „Urania“. Dr. Beneš an die „Urania“, Prager Tagblatt, 63, 1938, č. 139, 15. 6., s. 3. Projev uveřejněn krácený.

401. Prezident Beneš vyzývá demokracie světa k vytvoření společné fronty, New-Yorské Listy, 64, 1938, 31. 7. Otištěno též: Čsl. prezident pro spojení demokracií světa, Denní hlasatel (Chicago), 48, 1938, č. 92 (část 2), s. 1, 31. 7., a v dalších krajanských listech.

402. Prezident za všecky: Nemáme strach! Prezident republiky volá všechen československý lid ke klidu. – Věří, že z nynějšího zápasu vyjdeme vítězně, Lidové noviny, 46, 1938, č. 457, 11. 9., s. 3–4. Otištěno též: Prezident dr. Edvard Beneš k občanům republiky. Zachovejme klid, mějme víru v sebe a ve svůj stát, Pražské noviny, 259, 1938, č. 209, 11. 9., s. 1–2 a v dalších listech.

403. Charles HODGES, Benes Ends an Era. The former Czech President had mistakenly banked everything on aid promised by the democracies, Current History, November 1938, s. 21, 24–25.

404. Henri HAUSER, Mon dernier entretien avec Édouard Benes, L´Année Politique française et étrangere, Libraire Felix Alcan, Paris, Mai 1939, s. 108–116.