Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Torsten Lorenz: Genossenschaften und ländliche Gesellschaft im östlichen Mitteleuropa 1850-1940. Ein Forschungsprojekt

5.5.2014, 15:00

aktuální přednáška z našeho cyklu.. více...

Jakub Beneš: Neznámá revoluce roku 1918: 'zelené kádry' v českých zemích a v Rakousku-Uhersku

17.2.2014, 15:00

více...

Marek Waic: Českoslovenští turneři - opravdoví vlastenci nebo pěšáci iredenty?

14.10.2013, 15:00

více...

Oskar Mulej: (Post)liberalism and its place within the interwar Slovene political landscape

10.6.2013, 15:00

více...

Ségolène Plyer: Bohemia in a shell: national politics mirrored in the example of Broumov/Braunau (1918-1938)

27.5.2013, 15:00

více...

Nancy Wingfield - Dagmar Háková: Jak se Masaryk stal „prezidentem-osvoboditelem“ a „tatíčkem“: TGM v mýtu a paměti (How TGM Became President-Liberator & Little Father: Masaryk in myth and memory

20.5.2013, 15:00

více...

Volker Zimmerman: Nemilovaná menšina. K otázce kriminalizace a kriminality Romů v habsburské monarchii a ČSR od konce 19. století do roku 1938)

29.4.2013, 15:00

více...

Michal Frankl: Protižidovské, nebo hladové? Antisemitismus a lidové výtržnosti v českých zemích 1917-1920

18.2.2013, 13:00

více...

Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

10.12.2012, 15:00

více...

Daniel Jetel (Universität Zürich):Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938

8.10.2012, 15:00

více...

Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848)

14.5.2012, 15:00

více...

Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)

23.4.2012, 15:00

více...

Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926

9.5.2011, 15:00

více...

Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945

11.4.2011, 15:00

více...

Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky

21.3.2011, 15:00

více...

Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“,

28.2.2011, 15:00

První přednáška našeho cyklu v nocém roce... více...

René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten?

29.11.2010, 15:00

Poslední letošní přednáška našeho cyklu více...

Volker Mohn a Petr Karlíček:Edvard Beneš v politické karikatuře

25.10.2010, 15:00

Po delší době opět další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky

20.9.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938

28.6.2010, 21:13

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret

21.6.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Marco Zimmermanna: Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung

17.5.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Thomas Oellermann: Více než jen politická strana...

26.4.2010, 15:00

Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...