News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Thomas Oellermann: Více než jen politická strana...

26.4.2010, 15:00
akce0

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Thomase Oellermanna „Více než jen politická strana...Německá sociální demokracie v Československu v letech 1918-1938“, která se uskuteční v pondělí 26. 4. 2010 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o úvodní přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu. Přednáška bude pronesena v českém jazyce.

Thomas Oellermann vystudoval historii na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, kde v současnosti pod vedením Prof. Detlefa Brandese dokončuje doktorské studium. Tématem jeho dizertační práce jsou sociálnědemokratické spolky a německé dělnické milieu v meziválečném Československu. Od října 2009 do března 2010 působil jako stipendista Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

Publikace: Oellermann, Thomas, Sudetoněmečtí antifašisté – přehled bádání v německy mluvících zemích, in: Kokoška, Stanislav, Oellermann, Thomas, Sudetští Němci proti Hitlerovi, sborník německých odborných studií, Praha 2008, s. 7-17.

Oellermann, Thomas, Osudová léta. Cesta sudetoněmeckých odpůrců nacismu 1933-1938, in: Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích, Ústí nad Labem 2008, s. 25-36.

Oellermann, Thomas, der Arbeiter- Turn- und Sportverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, in: Waic, Marek, Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei, Prag 2008, s. 327-346.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka