News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)

23.4.2012, 15:00
akce11

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na seminář „Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)“, v jehož rámci pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Mgr. Vít Strobach, PhD. představí svůj aktuální postdoktorandský projekt. Seminář se uskuteční v pondělí 23. 4. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Pozvánku naleznete v příloze.

Mgr. Vít Strobach, Ph.D. vystudoval historii na FF UK, kde absolvoval rovněž doktorské studium. Působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se dějinami židovství v českých zemích v 19. a 20. století a teorií a metodologií historiografie.

Výběr z publikací:

Vít STROBACH, Martin MAREK, Batismus a „židovská otázka“ na přelomu 30. a 40. let dvacátého století, in: Židé a Morava XVII, 2011, s. 233-240.

Martin MAREK, Vít STROBACH, Naším cílem je - člověk, lidé, rodiny. Identita, disciplína a řád v baťovském koncernu, in: Dějiny a současnost, 10/2011, s. 14-17.

Vít STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918–1920), in: Střed, 2/2010, s. 23–53.

Vít STROBACH, Český nacionalismus po Velké válce: Za jednotu národa proti židobolševikům, in: Dějiny a současnost, 5/2010, s. 24-27.

Martin MAREK, Vít STROBACH, Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938-1941, in: Moderní dějiny, 1/2010, s. 103 – 153.

Vít STROBACH, Historik jako nositel paměti, dějiny a hra, in: Dějiny teorie kritika, 2/2009, s. 38–56.

Vít STROBACH, „Rudá asimilace“ českých Židů, in: Fritz BEER, … a tys na Němce střílel dědo?, Praha – Litomyšl 2008, s. 308 – 334.

pdf Pozvánka