News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848)

14.5.2012, 15:00
akce12

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku amerického historika Chada Bryanta (University of North Carolina at Chapel Hill) "Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zap's „Průwodce po Praze“ (1848)", která se uskuteční v pondělí 14. 5. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Přednáška bude pronesena v angličtině. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Profesor Chad Bryant vystudoval historii na University of California v Berkley, kde absolvoval rovněž doktorské studium. V současnosti působí na University of North Carolina v Chapel Hill. Zabývá se kulturními a sociálními dějinami střední a východní Evropy od 18. století do současnosti. V současnosti pracuje na monografii Encountering Prague: History and Place in a Central European City, která vyjde v nakladatelství Harvad University Press.

Výběr z publikací:

Knihy: Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism, Harvard University Press 2007.

Vybrané články:

Into an Uncertain Future: Railroads and Vormärz Liberalism in Brno, Vienna, and Prague, Austrian History Yearbook 40 (2009), s. 183-201.

The Language of Resistance? Czech Jokes and Joke-telling under Nazi Occupation, 1943-1945, Journal of Contemporary History 41 (2006), s. 133-151.

Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939-1946,Slavic Review 61 (4/2002), s. 683-706.

Občanství, národnost a každodenní život. Příspĕvek k dĕjinám česko-nĕmeckých smíšených manželství, 1939-1946, Kudĕj 2 /2002, s. 43-54.

pdf Pozvánka