News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret

21.6.2010, 15:00
akce2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Benjamina Frommera „Osudný a ostudný dekret“ Zrod velkého retribučního dekretu a jeho dopad na poválečnou justici, která se uskuteční v pondělí 21. 6. 2010 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Přednáška bude pronesena v českém jazyce. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Benjamin Frommer studoval historii na Columbia University a Harvard University. V roce 1999 zakončil na druhé jmenované své doktorské studium. V současnosti působí jako Associate Professor na Northwestern University, kde se věnuje výuce dějin střední a východní Evropy. Absolvoval řadu studijních pobytů, momentálně pobývá v Praze jako stipendista Fulbrightovy nadace. Jeho nynější výzkum se zaměřuje na problematiku zavádění antisemitských opatření v Protektorátu Čechy a Morava. Zároveň připravuje syntetickou práci o dějinách Československa. V brzké době vyjde v nakladatelství Academia jeho kniha Národní očista. Retribuce v poválečném Československu

Výběr z publikací: Národní očista: Retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, vyjde 2010. National Cleansing: Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia. New York: Cambridge University Press, 2005. Denouncers and Fraternizers: Gender, Collaboration, and Retribution in Bohemia and Moravia during the Second World War and After. In: Gender and War in 20th-Century Eastern Europe, ed. by M. Bucur and N. Wingfield. Bloomington: Indiana UP, 2006. Getting the Small Decree: Czech National Honor in the Aftermath of the Nazi Occupation. In: Constructing Nationalities in East Central Europe, ed. by Pieter M. Judson and Marsha L. Rozenblit. New York: Berghahn Books, 2004, s. 267-282. Retribution as Legitimation: The Uses of Political Justice in Postwar Czechoslovakia, Contemporary European History 13:4 (2004), s. 477-492.

pdf Pozvánka