News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky

21.3.2011, 15:00
akce8

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Miloslava Szabó „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky, která se uskuteční v pondělí 21. 3. 2011 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. vystudoval historii a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2005 dokončil doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2007 zpracovává výskumný projekt Slovenské národní hnutí a antisemitismus (1875-1922) v rámci Centra pro výzkum antisemitismu (Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin)

Výběr z publikací:

Predohra Kulturkampfu. Uhorské cirkevno-politické debaty v rokoch 1883/84 na stránkach Národných novín. In CHMEL, Rudolf (ed.). Slovenská otázka dnes. Bratislava: Kalligram, 2006, s. 445-455

Imaginácia a odlišnosť. Balkánska otázka a kríza slovenskej národnej ideológie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 19. storočia. In BLÁHOVÁ, Kateřina – PETRBOK, Václav (ed.). Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2008, s. 183-194

National Conflict and Anti-Semitism at the Beginning of the Twentieth Century. The Case of the Czech Slovakophiles Karel Kálal and Eduard Lederer. In Judaica Bohemiae, 2009, roč. 44, č. 1, s. 49-81

„Palestinam occidentalem.“ Karikatúra ako prameň výskumu rakúsko-uhorského antisemitizmu na prelome 19. a 20. storočia. In FERIANCOVÁ, Alena – GLEJTEK, Miroslav (ed.), Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 129-139

c Gegen die „weltvergiftende Idee des Antisemitismus“: Publizistik als Gegenwehr. Jüdische Reaktionen auf den Antisemitismus in der ungarischen Provinz um 1900. In WYRWA, Ulrich (ed.). Einspruch und Abwehr. Die Reaktion des europäischen Judentums auf die Entstehung des Antisemitismus (1879-1914), Frankfurt am Main: Campus, 2010, s. 215-229

“The Victory of Swindle over the Folk’s Beauty”.The Aesthetical Populism and Anti-Semitism of Ján Cádra. In L’Europe centrale en amateur. William Ritter (1867-1955). Dostupné na internetu: http://www.circe.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Awilliam-ritter-introduction&catid=50&Itemid=13

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka