News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848)

14.5.2012, 15:00

aktuální přednáška z našeo cyklu.. více...

Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938)

23.4.2012, 15:00

více...

Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926

9.5.2011, 15:00

více...

Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945

11.4.2011, 15:00

více...

Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky

21.3.2011, 15:00

více...

Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“,

28.2.2011, 15:00

První přednáška našeho cyklu v nocém roce... více...

René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten?

29.11.2010, 15:00

Poslední letošní přednáška našeho cyklu více...

Volker Mohn a Petr Karlíček:Edvard Beneš v politické karikatuře

25.10.2010, 15:00

Po delší době opět další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky

20.9.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938

28.6.2010, 21:13

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret

21.6.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Marco Zimmermanna: Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung

17.5.2010, 15:00

Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...

Thomas Oellermann: Více než jen politická strana...

26.4.2010, 15:00

Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. více...