News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Dagmar Hájková

Dagmar Hájková

Period up to the Parisian Peace Conference

hajkova@mua.cas.czPhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (born 1962)

1987 graduated from Charles University Faculty of Arts in Czech and History

2007 completed postgraduate studies at Charles University Faculty of Arts in Prague (thesis: Emanuel Voska in the Czechoslovak foreign resistance during the First World War: intelligence and propaganda)

1987–1992 Department of Modern-Era History at the National Museum in Prague

1992– present T. G. Masaryk Institute, now Masaryk Institute and Archives of the ASCR; researcher

Specializations:

Czech history in the first half of the twentieth century, focusing on the first resistance, exile and propaganda – the publication of Masaryk's correspondence

Participation in grant projects and scholarship:

1993 Masaryk scholarship, School of Slavonic and East European Studies, London (3 months)

1998 Mellon Foundation scholarship, Institute for Advanced Studies for the Humanities, Edinburgh (2 months)

2000–2003 Joint Project Manager (with Ivan Šedivý) on GA ČR grant-aided project Velká válka 1914–1918 ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda Beneše – The Great War 1914-1918 in the light of correspondence between T. G. Masaryk and Edvard Beneš (409/01/087)

2005 Helm Fellowship, Lilly Library, Indiana University, Bloomington (1 month)

2005 –2007 member of the project management team for GA ČR grant assignment Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–21) – Power, influence and authority in the process of the creation and formation of the interwar Czechoslovak Republic (1918–21), (Project Manager doc. PhDr. I. Šedivý, CSc.)

2010– Joint Project Manager (with Richard Vašek) on GA ČR grant-aided project První republika ve světle dopisů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše – The First Republic in the light of the letters of T. G. Masaryk and Edvard Beneš (P410/10/0544)

Select bibliography:

Hájková Dagmar, Vstup Jana Masaryka do československé diplomacie, in: Jan Masaryk. Diplomat, státník, humanista, Prague 1996, s.142–152.

Hájková Dagmar, Dopis Edvarda Beneše Karlu Čapkovi z podzimu 1938, Střední Evropa, 7–8/1997, č. 72–73, s.177–189.

Hájková Dagmar, T. G. Masaryk a Charles Sarolea, Historie a vojenství, XLVII, č. 6, s. 37–57.

Hájková Dagmar, Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917, Historie a vojenství, XLIX, 2000, č.1, s. 14–37.

Hájková Dagmar, Charlotta Garrigue Masaryková za 1. světové války, in: Charlotta G. Masaryková: Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000, Prague 2001, s.187–199.

Hájková Dagmar, Vzájemná korespondence profesora T. G. Masaryka a profesora Charlese Saroley v době 1. světové války, Masarykův sborník, X, 1996–1998, s. 283–300.

Hájková Dagmar, Z dopisů T. G. Masaryka a Oldry Sedlmayerové, Masarykův sborník, X, 1996–1998, s. 318–322.

Hájková Dagmar, Masarykův exil. Svědectví dopisů, Historie a vojenství, XLXI, 2003, č. 1, s.74–86.

Hájková Dagmar, Soukup Jaroslav (ed.), Milá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915–1916, Prague 2001.

Broklová Eva, Hájková Dagmar, Tomeš Josef, Vašek Richard (ed.), Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. Sborník k 70. výročí Masarykova ústavu, Prague 2002.

Hájková Dagmar, Šedivý Ivan (ed.), Korespondence T. G. Masaryk – E. Beneš: 1914–1918 Prague: Masarykův ústav AV ČR, 2004.

Hájková Dagmar, Štovíček Ivan, Nováčková, Helena (ed.), Beneš a Milan R. Štefánik: Svědectví jejich dopisů, Sborník archivních prací, LIV, č. 2, 2004, s. 567–655.

Dagmar Hájková (ed.): Masaryk, T. G., Dopisy Oldře. Prague 2006.

Hájková Dagmar, Britští přátelé Československa – autority s omezeným vlivem, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, Prague 2007, s. 84–92.

Hájková Dagmar, Konstitutivní hodnoty české společnosti: periodikum Československá samostatnost 1915–1918, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, Prague 2007, s. 35–47.

Hájková Dagmar, Emanuel Voska: v pozadí politiky, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, Prague 2007, s. 154–165.

Hájek Jan, Hájková Dagmar, Kolář František, Lacina Vlastislav, Maršálek Zdenko, Šedivý Ivan, Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR, Prague 2008, s. 163–183.

Eiler Ferenc, Hájková Dagmar et al, Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europa 1918–1938, Prague–Budapest 2009.