News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Eva Kalivodová

Eva Kalivodová

Period up to the Parisian Peace Conference

kalivodova@mua.cas.czMgr. Eva Kalivodová (born 1980)

2005 Master’s Degree Diploma in History at the University of Toulouse le Mirail

2005- doctoral student at Charles University in Prague Faculty of Arts, programme: General History

actually: assistant lecturer in Department of Comparative History, half time research assistant at the Massaryk Institute of Academy of Czech republic

Specialization:

Social and religious History of Modern Times’ Europe (16th-19th centuries) History of France and the Habsburg Monarchy, problems of ideological pressure and social discipline of society, everyday spiritual and mental life, national customs, material culture and culture of alimentation, history of intimacy. Concepts of frontiers and identities and the cultural and social steps towards European modernity.

Participation in grant projects and scholarship:

2005-2006: one year scholarship “bourse du jeune chercheur francophone“ at the French Centre of Researching in Humanities CEFRES

2006-2008: scientific cooperation within the preparation of the studying material designated for the European Master program TEMA Master Territoires européens : civilisation, nation, région et ville (application for the Erasmus Mundus, History programme accreditation)

2007-2010: VZ :0021620827 : „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ (research project of the Faculty of Arts, Charles University: Czech lands in the middle of Europe in the past times and nowadays)

2008-2010: member of the European research network Cliohres. Net (Research’s 6th Framework Programme of EU), thematic workgroup Frontiers and identities

Select bibliography:

KALIVODOVÁ Eva, „Frontiere confessionnelle ou spirituelle?: la construction et la déconstruction des frontieres et identités religieuses“ in Identités sans frontieres en Europe centrale, (Sborník z vědeckého semináře pořádaného 9. listopadu 2007, Université Paul Valéry) Montpellier, 2009. - v edici

KALIVODOVÁ Eva, „ Bludaři i sektáři církve pouště.Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody“, Dějiny a současnost 7, 2009, s. 40-43.

KALIVODOVÁ Eva, „Crossing the confessional border: a possible path towards religious tolerance in the Bohemian and French kingdoms?" in G. Halfdanarson (ed.), Toleration and Discrimination in Historical perspective, Edizioni Plus, Pisa 2008, s. 125-146.

KALIVODOVÁ Eva, „Désert biblique : particularité des protestants français ou mode de résistance plus universelle ? Regard comparé sur les résistants religieux du Mont Lacaune et de la seigneurie de Jilemnice au XVIIIe siecle“ in Liam, Montpellier, PUM, 2008, s. 38-53.

KALIVODOVÁ Eva, „Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik mezi českým královstvím a Francií.Geografické a socioprofesní determinanty neboli imaginaire populaire odpůrců rekatolizace v 18. století na příkladu Jilemnického panství a vesnic pohoří Lacaune“ in : NEŠPOR Z.R.- HORSKÝ J.: Nekatolíci v Českých zemích v 18. století, Albis International, Ústní nad Labem, 2007, s. 233-253.

KLUSÁKOVÁ L., KALIVODOVÁ Eva: „Cliohres.net : Network of Excellence of the European Comission’s Sixth framework Programme – nouvelles perspectives pour le développement de la recherche et l’enseignement de l‘histoire„, in : Diaspora Histoire et Sociétés, édition du laboratoire de FRAMESPA, CNRS, Toulouse-le Mirail, 2007, s. 76-79.