News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

../Richard Vašek

Richard Vašek

Period of presidency

vasek@mua.cas.czMgr. Richard Vašek (born 1972)

2000 graduated from Charles University Faculty of Arts in History

2004– present, postgraduate student at above

2001– present, member of staff at ASCR Masaryk Institute, now Masaryk Institute and Archives of the ASCR; doktorand

Specialization:

Modern Czech history, especially the first half of the twentieth century, publication of the works of TGM, editorial work

Select bibliography:

VAŠEK, Richard. Němci a německá otázka v Masarykových anonymních článcích z roku 1922. In Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 183–195.

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš a jeho působení v zahraničních médiích v letech 1936–1938. In Mnichovská dohoda, cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004, s. 303–311.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Válka a revoluce I (1914–1916). Karel Pichlík (ed.). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006. 347 stran. redakce

BENEŠ, Edvard. Projevy – články – rozhovory 1935–1938. Richard Vašek (ed.). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006. 728 stran.

VAŠEK, Richard. President Beneš´s Attempts to Reinforce Czechoslovak-Romanian Relations in 1936. In Czechoslovakia and Romania in the Versailles System. Oldřich Tůma; Jiří Jindra (ed.). Prague: Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, s. 139–150.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie II (1921–1923). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2007. 572 stran. spolueditor

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 248 stran.