Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Pavel Horák

Pavel Horák

Období do pařížské konference

horak@mua.cas.czPhDr. Pavel Horák (narozen 1983)

2003 – 2009: Filozofická fakulta UK v Praze, studijní program/obor: Historické vědy/Historie Diplomová práce: Politické představy Bohumila Laušmana – příběh demokratického socialisty; práce přijata jako rigorózní – SZRZ 4/ 2010.

2007 – doposud: Fakulta sociálních věd UK v Praze, magisterský navazující studijní program/obor: Mediální a komunikační studia/Žurnalistika.

2009 – doposud: Filozofická fakulta UK v Praze, doktorský studijní program/obor: Historické vědy/České moderní dějiny, dizertační práce: Počátky poúnorového sociálnědemokratického exilu

Specializace:

Moderní české dějiny – dějiny sociální demokracie (1914-1989), poúnorový exil, československý exil za druhé světové války.

Studijní pobyty a účast na grantech:

2008: Freie Universitaet Berlin (ERASMUS)