Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

O projektu

Předkládaný projekt "Edvard Beneš, Němci a Německo" je v prvé řadě projektem edičním, který vytvoří vědeckou základnu pro studium osobnosti Edvarda Beneše (1884-1948), politika, který patří k nejdiskutovanějším postavám moderních dějin nejenom v českém, ale i v mezinárodním kontextu. Záměrem projektu je zdokumentovat vývoj a proměny politiky i pohledu Edvarda Beneše ve vztahu k Němcům a Německu. Konkrétními cíly jsou:

1) předložení vícesvazkové edice dokumentů, mapující období do roku 1938 (včetně)

2) uspořádání pravidelného přednáškového cyklu, semináře a závěrečné mezinárodní konference.

3) průbežně bude doplňována také příslušná bibliografie a soupis pramenů z českých, německých, amerických, anglických, rakouských, francouzských a švýcarských archivů.

Soupis pramenů, bibliografie i přednášky budou publikovány na projektových webových stránkách.