Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Michal Pehr

Michal Pehr

Období prezidentské

pehr@mua.cas.czPhDr. Michal Pehr, Ph.D. (narozen 1977)

2002 absolvoval Filozofickou fakultu UK Praha, obor historie

2002-2007: interní doktorand na Ústavu politologie FF UK Praha se zaměřením na politické strany v Československu po roce 1945

1998-2002: externí učitel na ÚJOP UK Praha – studijní středisko Poděbrady (výuka politologie a novodobých dějin 20. století)

2002-2003: Státní okresní archiv Kladno – pracoviště Slaný

Specializace:

české novověké a novodobé dějiny; české politické myšlení, český politický systém; český politický stranický systém za první republiky a v letech 1945–48; české církevní dějiny a rakouský politický systém

Studijní pobyty a účast na grantech:

1997,1999,2000: studijní pobyty v mezinárodním institutu pro hospodářství a politiku Haus Rissen v Hamburku, účast na seminářích s tématikou evropské integrace.

2001: semestrální studijní pobyt na Istitut für Politikwissenschaft v Salzburku (Erasmus), zaměřeno na rakouský politický systém, mezinárodní problémy politiky a politickou filozofii

Výběrová bibliografie:

Pehr, Michal, Příspěvek k poznání dějin řádu bosých augustiniánů v Čechách–Konvent Svaté rodiny v Havlíčkově Brodě (1674–1807). In: Havlíčkobrodsko 15/1999, s. 149–161.

Pehr, Michal, PhDr. Lev Borský 1883–1944. Vyšlo ve sborníku Archivní prameny Kolínska 2000, s. 3–33.

Pehr, Michal, Diplomová práce Československá strana lidová 1945–46 FF UK Praha 2002

Pehr, Michal, ČSL 1945 – 46. In: Moderní dějiny 10 (2002), s.137–191

Pehr, Michal, Senát a třetí republika. In: časopis Senát 4/2002, s.1–2

Pehr, Michal, Československá strana lidová 1945-1946. ÚSD AV ČR, Praha 2003 (116 s.)

Pehr, Michal, Křesťanští politici a ČSL na křižovatkách let 1938-1948. In Obzory, roč1, č.1. Praha 2004, s. 29-37

Pehr, Michal, Velmi slušná kampaň. Volby 1946 v heslech, karikaturách a obrazech. In Dějiny a současnost 2004/2, s. 30–32.

Pehr, Michal, Nová Evropa a nový svět v pojetí českých (československých) politických stran 1945-1948. In Mezinárodní politika 3/2004, s.34-35

Pehr, Michal, Msgre Jan Šrámek a třetí republika (1945-1948). In: Jan Šrámek kněz státník politik. Olomouc 2004, s.215-231

Pehr, Michal, Československá strana lidová a počátky Národní fronty ( v tisku, vyjde ve sborníku ÚSD AV ČR Geneze, vývoj a realizace ideje Národní fronty- Proměny společnosti v Československu v období let 1938-1953)

Pehr, Michal, Edvard Beneš a třetí republika In Na pozvání Masarykova ústavu 1/ 2004, s. 103–109.

Pehr, Michal, Edvard Beneš a jeho koncept socialuizující(humanitní) demokracie. In: Politologická Revue 1/2004 s. 76–87"

Pehr, Michal. Humor jako nástroj politického boja. História, VI/2006, s. 14−15.

Pehr, Michal, Mnichovská tragédie očima prostých lidí. Co psali občané prezidentu republiky na podzim 1938 In: Moderní dějiny 2005, s. 235–243

Pehr, Michal, Edvard Beneš a třetí republika In Na pozvání Masarykova ústavu 1/ 2004, s. 103–109.

Pehr, Michal. Československá strana lidová na Slovensku 1925−1938 a Hlinkova slovenská strana ľudová. In Róbert LETZ, Peter MULÍK a Alena BARTLOVÁ, Slovenská ľudová strana v dejinách 1905−1945. Martin, Matica Slovenská 2006, s. 233−243.

Pehr, Michal, Der politische Katholizismus in den böhmischen Ländern 1945-1948 In: Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948 : Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation München : Oldenbourg, 2007 s. 305-322.

Pehr, Michal a kol. Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha, Akropolis 2007.

Pehr, Michal. Politický katolicismus v poválečné době (1945–1948). In Pavel Marek, Karel Konečný, Michal Pehr, Petr Fiala, Jiří Foral a Miloš Trapl: Český politický katolicismus v letech 1848 – 2005, Brno CDK 2008, s. 328–371.

Michal Pehr (eds): Eduard Jan Fusek Doma a v exilu fragmenty vzpomínek. Praha, Akropolis 2009..

Jan Kotous a Michal Pehr (eds.): Bohumil Stašek (1886–1948) – Život a doba. Praha, Karmelitánské nakladatelství 2009.

Pehr, Michal. Cesta Edvarda Beneše a exilové vlády z Londýna do Moskvy v březnu 1945. In Petr Kaleta a Lukáš Novosad: Cestování Čechů a Poláků v 19 a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2008, s. 203–215.

Pehr, Michal. Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první republiky. In Pavel Marek (ed.) Teorie a praxe politického katolicismu 1870−2007. Brno, CDK 2008, 267 s.; s. 152−169.

Pehr, Michal. Československá strana lidová a únor 1948. In Únor 1948. Šedesát let poté. (Sborník č. 68/2008. Praha CEP 2008, s. 139−152. ISBN 978-80-86547-01-5, předmluva Václav Klaus, autoři Naděžda Kavalírová, Josef Lesák, Vladimír Nálevka, Pavel Žáček, Jindřich Dejmek, Slavomír Michálek, Stanislav Balík, Ladislav Tasovský, Jiří Kocian, Petr Chaloupecký, Michal Pehr.

Pehr, Michal. T. G. Masaryk a politický katolicizmus v době první republiky. In Jozef Leikert a kol.: Politik s dušou filozofa. Miesto T.G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. Bratislava, Historický ústav SAV, 2008, s. 123−132.

Pehr, Michal. Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první československé republiky. In Eva Broklová, Michal Pehr a Josef Tomeš, Michal Pehr. Agrárníci, národní demokracie a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008, s. 214–261.

Pehr, Michal. Postavení československých prezidentů v ústavním systému a role hradu jako jednoho z mocensko-politických center československého politického vývoje. In Vratislav Doubek, Jiří Kovtun, Michal Pehr a Pavel Zeman: Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Praha, Mladá fronta 2008, s. 89–106.