Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Vítězslav Sommer

Vítězslav Sommer

Období ministerské

sommer@mua.cas.cz



Mgr. Vítězslav Sommer (narozen 1981)

2005 absolvoval Filozofickou fakultu UK Praha, obor historie

2005-dosud Karlova Univerzita v Praze – doktorské studium (ÚČD)

2008-dosud Ústav pro studium totalitních režimů - Výzkumný pracovník

2007-2008 Odbor Archiv bezpečnostních složek MV ČR - Výzkumný pracovník

2006-2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu - Výzkumný pracovník

Specializace:

české a československé dějiny 20. století; československý komunismus 1918-1989 v mezinárodních souvislostech; teorie a metodologie historiografie

Studijní pobyty a účast na grantech:

2006 Měsíční studijní pobyt v Berlíně (Cena E. M. Remarqua)

2004 Semestrální studijní pobyt na Universität Leipzig

Výběrová bibliografie:

Oběti okupace, Československo 21. 8. – 31. 12. 1968. ÚSTR, Praha 2008 (společně s Milanem Bártou, Lukášem Cvrčkem a Patrikem Košickým)

Victims of the Occupation. The Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia: 21 August – 31 December 1968. ÚSTR, Praha 2009 (společně s Milanem Bártou, Lukášem Cvrčkem a Patrikem Košickým)

Kampaň proti pravicovému oportunismu před VII. sjezdem KSČ. Případ Stanislava Budína. In: Kárník, Zdeněk - Kopeček, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu V. ÚSD – Dokořán, Praha 2005, s. 78-111.

Tři fáze stranického dějepisectví padesátých a šedesátých let. In: JIROUŠEK, Bohumil a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008, s. 271-286.

Kronikář komunistického Československa. Karel Kaplan a studium soudobých dějin, Soudobé dějiny 2/2008, s. 341-356.

Válka, odboj a hledání historické identity československého komunismu. In: HAZDRA, Zdeněk (ed.): Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945). ÚSTR, Praha 2009, s. 111-124.