Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Richard Vašek

Richard Vašek

Období prezidentské

vasek@mua.cas.czMgr. Richard Vašek (narozen 1972)

2000 absolvoval FF UK v Praze (obor historie)

2004– dosud student postgraduálního studia tamtéž

2001– dosud pracovník Masarykova ústavu AV ČR, nyní Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.; doktorand

Specializace:

moderní české dějiny, zvláště první poloviny 20. století, ediční činnost

Výběrová bibliografie:

VAŠEK, Richard. Němci a německá otázka v Masarykových anonymních článcích z roku 1922. In Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 183–195.

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš a jeho působení v zahraničních médiích v letech 1936–1938. In Mnichovská dohoda, cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004, s. 303–311.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Válka a revoluce I (1914–1916). Karel Pichlík (ed.). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006. 347 stran. redakce

BENEŠ, Edvard. Projevy – články – rozhovory 1935–1938. Richard Vašek (ed.). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006. 728 stran.

VAŠEK, Richard. President Beneš´s Attempts to Reinforce Czechoslovak-Romanian Relations in 1936. In Czechoslovakia and Romania in the Versailles System. Oldřich Tůma; Jiří Jindra (ed.). Prague: Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, s. 139–150.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie II (1921–1923). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2007. 572 stran. spolueditor

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 248 stran.